KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie toepassing noodprocedure zettingsvloeiing

Waterschap Hollandse Delta gaat zijn zorgplicht met betrekking tot zettingsvloeiing nader invullen, de afstemming met Rijkswaterstaat verbeteren en het vraagstuk zettingsvloeiing landelijk adresseren. Dit zijn de belangrijkste resultaten van de evaluatie die KWINK groep uitvoerde naar de toepassing van de noodprocedure uit de Waterschapswet door het waterschap. In augustus 2013 maakte het waterschap gebruik gemaakt […]

23 mei 2014

Waterschap Hollandse Delta gaat zijn zorgplicht met betrekking tot zettingsvloeiing nader invullen, de afstemming met Rijkswaterstaat verbeteren en het vraagstuk zettingsvloeiing landelijk adresseren.

Dit zijn de belangrijkste resultaten van de evaluatie die KWINK groep uitvoerde naar de toepassing van de noodprocedure uit de Waterschapswet door het waterschap. In augustus 2013 maakte het waterschap gebruik gemaakt van de noodprocedure, nadat uit onderzoek was gebleken dat op twee locaties in de Oude Maas (Hoogvliet en Spijkenisse) de kans op het optreden van zettingsvloeiing – met dijkdoorbraken als mogelijk gevolg – hoog was.

Aan de hand van zes aspecten is gekeken naar de vraag of het waterschap terecht en op juiste wijze gebruik heeft gemaakt van de noodprocedure: (1) urgentie van de situatie, (2) vermijdbaarheid van de noodprocedure, (3) zorgvuldige toepassing, (4) beheersmaatregelen, (5) samenwerking met Rijkswaterstaat en (6) communicatie.

Uit de evaluatie volgt de conclusie dat het waterschap terecht en op juiste wijze gebruik heeft gemaakt van de noodprocedure, maar dat het waterschap beter kan anticiperen op vergelijkbare situaties in de toekomst. Bekijk het hele rapport inclusief de reactie van het waterschap.

KWINK groep werkte in dit onderzoek samen met professor Ernst ten Heuvelhof van de TU Delft en waterveiligheidsexpert Piebe van den Berg.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten