KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Onderzoek talentontwikkeling

KWINK groep voert een inventariserend onderzoek uit naar talentontwikkeling in de beeldende kunst en de podiumkunsten, in opdracht van het ministerie van OCW. In 2015 komt de minister met een uitgangsbrief voor het beleid op het gebied van talentontwikkeling voor de periode 2017 – 2020 en de inrichting van het cultuurstelsel voor die periode. De […]

28 april 2014

KWINK groep voert een inventariserend onderzoek uit naar talentontwikkeling in de beeldende kunst en de podiumkunsten, in opdracht van het ministerie van OCW.

In 2015 komt de minister met een uitgangsbrief voor het beleid op het gebied van talentontwikkeling voor de periode 2017 – 2020 en de inrichting van het cultuurstelsel voor die periode. De minister is voornemens om dit najaar een onderzoek te starten dat dient als nulmeting voor een monitor die de komende jaren gaat lopen. Hierin moeten de gevolgen van de herinrichting van het beleid op het gebied van talentontwikkeling in kaart worden gebracht en gemonitord.

KWINK groep is gevraagd input te leveren voor (de aanpak van) de monitor talentontwikkeling. Het doel van dit onderzoek is om in kwantitatieve zin zicht te krijgen op (1) de in- en uitstroom van talent naar en van het kunstvakonderwijs en (2) de doorstroom van deze talenten naar een professie en de ondersteuning die talenten daarbij (hebben) ontvangen van publieke en private partijen. Daarnaast is het doel om in kwalitatieve zin – via interviews en een enquête – zicht te krijgen op de behoeften van de talenten zelf en de ondersteuning vanuit de overheid, het kunstvakonderwijs, het culturele veld of andere partijen daarbij.

KWINK groep doet dit onderzoek niet alleen: RebelGroup is verantwoordelijk voor de dataverzameling en –analyse. Peter van der Zant van Bureau ART is betrokken in een expertrol.

De uitkomsten van de inventarisatie worden door minister Bussemaker van het ministerie van OCW gebruikt voor haar brief over talentontwikkeling die voor het einde van het zomerreces naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Op dat moment worden ook de uitkomsten van de inventarisatie openbaar gemaakt.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten