KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Onderzoek naar hoge telefoonrekeningen: transparantie mobiel datagebruik

KWINK groep heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken de evaluatie van de Gedragscode Transparantie Mobiel Datagebruik uitgevoerd. Op 25 maart 2014 heeft de Minister van Economische Zaken het eindrapport van deze evaluatie naar de Tweede Kamer gestuurd. Doel van de evaluatie was om te in kaart te brengen of de maatregelen uit […]

28 maart 2014

KWINK groep heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken de evaluatie van de Gedragscode Transparantie Mobiel Datagebruik uitgevoerd. Op 25 maart 2014 heeft de Minister van Economische Zaken het eindrapport van deze evaluatie naar de Tweede Kamer gestuurd.

Doel van de evaluatie was om te in kaart te brengen of de maatregelen uit de Gedragscode zijn geïmplementeerd en in hoeverre deze maatregelen effect hebben gehad (in hoeverre worden onverwacht hoge rekenening – billshocks – voorkomen).

Resultaten evaluatie Gedragscode Transparantie Mobiel Datagebruik

Uit de evaluatie komt naar voren dat alle maatregelen uit de Gedragscode nagenoeg allemaal volledig zijn geïmplementeerd. Zo informeren aanbieders consumenten één of meerdere malen proactief over het datagebruik middels notificaties. Ook bieden zij instrumenten (apps, eigen pagina) aan waarmee consumenten zelf het datagebruik tussentijds kunnen monitoren.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de situatie voor consumenten is verbeterd en een positieve tendens is ingezet. Wel constateren we dat billshocks nog niet in alle gevallen worden voorkomen. In de door ons verrichte enquête onder 1600 respondenten geeft 3% aan dat zij naar eigen zeggen onverwacht een heel hoge rekening heeft ontvangen als gevolg van mobiel datagebruik in Nederland. Per kwartaal worden circa 50 klachten bij ConsuWijzer ingediend over mobiel datagebruik in Nederland.

Aanbevelingen om het aantal billshocks verder te verlagen

  • Het standaard “uit” zetten van datagebruik bij abonnementen zonder databundel.
  • Notificatie sturen bij het bereiken van de datalimiet (100%-notificatie).
  • Zorgen dat notificaties en monitoringsinstrumenten (zoals monitoringsapps en inlogwebsites) altijd het actuele (bij de klant te factureren) datagebruik weergeven óf – als dat bijvoorbeeld om technische redenen onmogelijk is – actief communiceren richting klanten dat notificaties niet altijd tijdig (kunnen) worden verstuurd
  • Goed bevragen van de consument over het toekomstig gebruik bij fysieke verkooppunten, teneinde de consument in alle gevallen een goed geïnformeerde keuze te kunnen laten maken met betrekking tot het af te nemen datagebruik.

De Minister geeft aan op korte termijn met de aanbieders in overleg te treden over de invoering van de aanbevelingen.

Lees het eindrapport Evaluatie Gedragscode Transparantie Mobiel Datagebruik en de begeleidende brief van de Minister aan de Tweede Kamer op de website van de Rijksoverheid.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten