KWINK groep 

Bill van Mil

bvanmil@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 2008

Meer over Bill

Rogier van Schelven

rvanschelven@kwinkgroep.nl
+ 31 6 2349 3090

Meer over Rogier

Janine Mulder

jmulder@kwinkgroep.nl
+31 6 1032 7935

Meer over Janine

Onderzoek naar hoge telefoonrekeningen

KWINK groep heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken de evaluatie van de Gedragscode Transparantie Mobiel Datagebruik uitgevoerd. Op 25 maart 2014 heeft de Minister van Economische Zaken het eindrapport van deze evaluatie naar de Tweede Kamer gestuurd.

Doel van de evaluatie was om te in kaart te brengen of de maatregelen uit de Gedragscode zijn geïmplementeerd en in hoeverre deze maatregelen effect hebben gehad (in hoeverre worden onverwacht hoge rekenening – billshocks – voorkomen).

Uit de evaluatie komt naar voren dat alle maatregelen uit de Gedragscode nagenoeg allemaal volledig zijn geïmplementeerd. Zo informeren aanbieders consumenten één of meerdere malen proactief over het datagebruik middels notificaties. Ook bieden zij instrumenten (apps, eigen pagina) aan waarmee consumenten zelf het datagebruik tussentijds kunnen monitoren.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de situatie voor consumenten is verbeterd en een positieve tendens is ingezet. Wel constateren we dat billshocks nog niet in alle gevallen worden voorkomen. In de door ons verrichte enquête onder 1600 respondenten geeft 3% aan dat zij naar eigen zeggen onverwacht een heel hoge rekening heeft ontvangen als gevolg van mobiel datagebruik in Nederland. Per kwartaal worden circa 50 klachten bij ConsuWijzer ingediend over mobiel datagebruik in Nederland.

Aanbevelingen om het aantal billshocks verder te verlagen

  • Het standaard “uit” zetten van datagebruik bij abonnementen zonder databundel.
  • Notificatie sturen bij het bereiken van de datalimiet (100%-notificatie).
  • Zorgen dat notificaties en monitoringsinstrumenten (zoals monitoringsapps en inlogwebsites) altijd het actuele (bij de klant te factureren) datagebruik weergeven óf – als dat bijvoorbeeld om technische redenen onmogelijk is – actief communiceren richting klanten dat notificaties niet altijd tijdig (kunnen) worden verstuurd
  • Goed bevragen van de consument over het toekomstig gebruik bij fysieke verkooppunten, teneinde de consument in alle gevallen een goed geïnformeerde keuze te kunnen laten maken met betrekking tot het af te nemen datagebruik.

De Minister geeft aan op korte termijn met de aanbieders in overleg te treden over de invoering van de aanbevelingen.

Lees het eindrapport Evaluatie Gedragscode Transparantie Mobiel Datagebruik en de begeleidende brief van de Minister aan de Tweede Kamer op de website van de Rijksoverheid.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website