KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Is uw gemeente ‘Wet Markt en Overheid-proof’?

Overheden moeten zich aan regels houden om oneerlijke concurrentie met ondernemingen te voorkomen. Die regels staan in de Wet Markt en Overheid, die per 1 juli 2012 onderdeel is van de Mededingingswet. Voldoet uw gemeente al aan de wet? Weet u bijvoorbeeld of uw tarieven voldoen aan de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Wet Markt en Overheid? 

14 februari 2014

KWINK groep kan voor gemeenten een quick scan uitvoeren naar de mate waarin u compliant bent met de Wet Markt en Overheid en een plan van aanpak maken én uitvoeren gericht op compliancy met de Wet M&O.

KWINK groep heeft in 2013 de Nulmeting van de Wet Markt en Overheid uitgevoerd in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Uit de nulmeting is destijds gebleken dat overheden nog niet goed op de hoogte waren van de nieuwe regels en dat overheden weinig doen om oneerlijke concurrentie met het bedrijfsleven te voorkomen. Uit de nulmeting bleek dat bijna 60% van de overheden op dat moment nog niet op eigen initiatief gekeken heeft of de wet op haar activiteiten van  toepassing is. Iets meer dan driekwart van bovenstaande 60% is beperkt of niet bekend met het doel van de wet. Deze combinatie komt met name voor bij kleine gemeenten (circa 70%) en middelgrote gemeenten (circa 50%).

Uit recent vervolgonderzoek van de ACM blijkt dat de handelswijze van de meeste onderzochte gemeenten “mogelijk niet overeenkomt met de gedragsregels uit de wet MenO”. Gemeenten berekenen integrale kosten niet door in tarieven, lijken overheidsbedrijven die accommodaties exploiteren financieel te bevoordelen en hebben bij marktfalen vaak geen noodzakelijk besluit van algemeen belang genomen. Bij een dergelijk besluit van de raad gelden de gedragsregels niet.

Vanaf 1 juli 2014 moeten alle economische activiteiten van overheden voldoen aan de gedragsregels uit de Wet Markt en Overheid. De ACM kan handhaven bij overtreding met als uiterste consequentie een last onder dwangsom.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten