KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Communicatie Actieplan ‘Groei op het spoor’

Het Actieplan ‘Groei op het spoor’ is in 2007 opgesteld om invulling te geven aan de ambitie van het toenmalige kabinet om groei op het spoor te realiseren door het reizen met de trein voor steeds meer mensen aantrekkelijk(er) te maken. Het Actieplan bestaat uit concrete maatregelen die eraan bijdragen dat mensen snel, comfortabel en […]

5 februari 2014

Het Actieplan ‘Groei op het spoor’ is in 2007 opgesteld om invulling te geven aan de ambitie van het toenmalige kabinet om groei op het spoor te realiseren door het reizen met de trein voor steeds meer mensen aantrekkelijk(er) te maken. Het Actieplan bestaat uit concrete maatregelen die eraan bijdragen dat mensen snel, comfortabel en betrouwbaar van deur tot deur kunnen reizen.

De maatregelen zijn onderverdeeld in vijf clusters:

  1. voor- en natransport
  2. informatievoorziening
  3. treinaanbod
  4. kaartjes en kennismaking
  5. spreiding van mobiliteit.

Voorbeelden van maatregelen die onder deze clusters vallen zijn het veraangenamen van het wachten op stations, P+R plekken realiseren, een ex-studenten kortingskaart en het vergroten van het treinaanbod.

De maatregelen zijn de afgelopen jaren door het Ministerie van IenM, NS, Prorail en lokale overheden in gezamenlijkheid gefinancierd en uitgevoerd. In 2013 is de uitvoering van het Actieplan ‘Groei op het spoor’ afgerond.

KWINK groep is door IenM gevraagd om te ondersteunen bij de externe communicatie over de resultaten die het Actieplan heeft opgeleverd. We stellen hiervoor in afstemming met de diverse betrokkenen teksten op die online gepresenteerd worden.

KWINK groep heeft ruime ervaring op het gebied van OV en spoor. Hierna een aantal andere opdrachten die we recentelijk in dit domein uitvoerden:

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten