KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie Adviescommissie Vreemdelingenzaken

Kwink groep is door de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) gevraagd een evaluatie uit te voeren naar het functioneren van de ACVZ  in de periode 2010-2013 en op basis daarvan ontwikkelingskansen af te leiden voor de toekomst. De ACVZ is een onafhankelijk, permanent adviescollege en is ingesteld bij de Vreemdelingenwet 2000. De Adviescommissie Vreemdelingenzaken adviseert de […]

6 december 2013

Kwink groep is door de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) gevraagd een evaluatie uit te voeren naar het functioneren van de ACVZ  in de periode 2010-2013 en op basis daarvan ontwikkelingskansen af te leiden voor de toekomst.

De ACVZ is een onafhankelijk, permanent adviescollege en is ingesteld bij de Vreemdelingenwet 2000. De Adviescommissie Vreemdelingenzaken adviseert de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd over het vreemdelingenrecht- en beleid. Recente adviezen hadden onder andere betrekking op de strafbaarstelling van illegaliteit, bescherming van staatlozen en gezinsmigratie.

Het onderzoek moet uitmonden in een evaluatieverslag voor de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. De ACVZ wil dat in het onderzoek niet alleen wordt teruggekeken, maar dat de terugblik ook in het teken staat van vooruitkijken naar de toekomst. De evaluatie moet dus ook inzicht bieden in de verwachtingen die de verschillende doelgroepen hebben. Daartoe zal Kwink Groep een online-enquête uitzetten en gesprekken voeren met diverse stakeholders.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten