KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Economische ontwikkelingen in de cultuursector

Het ministerie van OCW wil in de periode 2013-2015 meer zicht krijgen op de economische ontwikkelingen in de cultuursector, met betrekking tot publiek, aanbod, prijs en financiering. De economische situatie beïnvloedt mede het ondernemend vermogen en de verdiencapaciteit van gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde instellingen. In het onderzoek dient het verschil inzichtelijk te worden gemaakt tussen de […]

29 november 2013

Het ministerie van OCW wil in de periode 2013-2015 meer zicht krijgen op de economische ontwikkelingen in de cultuursector, met betrekking tot publiek, aanbod, prijs en financiering. De economische situatie beïnvloedt mede het ondernemend vermogen en de verdiencapaciteit van gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde instellingen.

In het onderzoek dient het verschil inzichtelijk te worden gemaakt tussen de effecten van de economische crisis enerzijds, en hervormingen van het cultuurbeleid anderzijds. Om dit doel te bereiken, wordt in 2013, 2014 en 2015 een jaarlijkse monitor uitgevoerd, met als onderwerp de ontwikkelingen in het voorafgaande jaar. De monitor wordt uitgevoerd door een consortium van RebelGroup, APE en Kwink Groep.

De nulmeting van de monitor (2005 – 2012) is op 4 november 2013 samen met de publicatie Cultuur in Beeld 2013  aan de Tweede Kamer gestuurd.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten