KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Operationalisatie van indicatoren in Maassluis

KWINK groep is door de gemeente Maassluis gevraagd om een traject te begeleiden om de operationalisatie van indicatoren in de Programmabegroting aan te scherpen. De aanleiding voor dit traject wordt gevormd door een onderzoek van de Rekenkamercommissie naar de toereikendheid van stuur- en verantwoordingsinformatie en de wijze waarop de Gemeenteraad omgaat met haar sturende rol, […]

28 oktober 2013

KWINK groep is door de gemeente Maassluis gevraagd om een traject te begeleiden om de operationalisatie van indicatoren in de Programmabegroting aan te scherpen.

De aanleiding voor dit traject wordt gevormd door een onderzoek van de Rekenkamercommissie naar de toereikendheid van stuur- en verantwoordingsinformatie en de wijze waarop de Gemeenteraad omgaat met haar sturende rol, resulterend in het eindrapport ‘sturingskracht van de raad’ (2012). De Gemeenteraad heeft de conclusies en aanbevelingen overgenomen en het college verzocht met voorstellen te komen om de aanbevelingen uit te voeren.

De opdracht van KWINK groep bestaat uit drie onderdelen:

  1. Opstellen van een vernieuwde indicatorenset (inhoud). In samenspraak met ambtelijke organisatie, Raad en College brengt KWINK groep advies uit om indicatoren toe te voegen, te schrappen en te prioriteren.
  2. Samenhang vergroten door de opzet van de indicatorenset aan te passen of nader te operationaliseren (presentatie).
  3. Adviezen uitbrengen om het begrotings- en verantwoordingsproces betekenisvoller te maken (gebruik). De adviezen hebben onder andere betrekking op het detailniveau en de frequentie waarmee de indicatoren in de begroting besproken worden.

In de afgelopen maanden heeft KWINK groep de indicatoren in de Programmabegroting 2013 geanalyseerd, een expertoordeel gegeven over potentiële verbeteringen en de verbetervoorstellen besproken met de ambtelijke organisatie. Tot eind 2013 vinden drie themabijeenkomsten plaats met de Gemeenteraad en het College van B&W waarin de vernieuwde indicatorenset en de flankerende adviezen worden getoetst.

Eerder adviseerde KWINK groep onder andere de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland over het operationaliseren van beleidsdoelstellingen middels indicatoren in de begroting.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten