KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie Programmeringsregeling Fonds Podiumkunsten

KWINK groep is door het Fonds Podiumkunsten gevraagd om een externe evaluatie van de Programmeringsregeling uit te voeren. Het Fonds Podiumkunsten geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten (muziek, dans en theater). Het grootste deel van het budget van het Fonds Podiumkunsten is bestemd voor zogenaamde ‘aanbodsubsidies’: subsidies voor het scheppen, […]

23 augustus 2013

KWINK groep is door het Fonds Podiumkunsten gevraagd om een externe evaluatie van de Programmeringsregeling uit te voeren.

Het Fonds Podiumkunsten geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten (muziek, dans en theater). Het grootste deel van het budget van het Fonds Podiumkunsten is bestemd voor zogenaamde ‘aanbodsubsidies’: subsidies voor het scheppen, produceren en spelen van voorstellingen en concerten. Ongeveer 10 % van het budget is daarnaast gereserveerd voor de bevordering van de afzet van podiumkunsten in theaters en in concertzalen, de zogenaamde ‘programmeringssubsidies’. De programmeringsregeling van het Fonds Podiumkunsten is bedoeld als een extra steuntje in de rug van podia voor de programmering van kwaliteitsaanbod. De huidige regeling loopt inmiddels twee jaar, en is net opnieuw voor twee jaar vastgesteld.

Eind 2013 zal KWINK groep de evaluatie programmeringsregeling uitvoeren. KWINK groep zal een rapport uitbrengen, waarin aanbevelingen voor verhoging van de efficiëntie en de effectiviteit van de regeling zullen worden gedaan. Onderwerp van evaluatie is zowel de regeling als geheel – dus inclusief de interne samenhang – als elk onderdeel van de regeling afzonderlijk (SRP, SKIP, subsidie voor bestaande en nieuwe festivals, en subsidies voor popmuziek).

Een klankbordgroep van brancheorganisaties en onafhankelijke deskundigen begeleidt het onderzoek en zorgt voor aansluiting bij de meest actuele ontwikkelingen in de sector. Daarnaast wordt een brede groep brancheorganisaties betrokken bij de gegevensverzameling.

KWINK groep evalueert veelvuldig programma’s, wetgeving en organisaties en heeft verschillende onderzoeken uitgevoerd in de culturele sector, waaronder de meta-analyse ondernemerschap.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten