KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Educatieve kaarten voor Stichting Lezen & Schrijven

In Nederland zijn naar schatting anderhalf miljoen volwassenen laaggeletterd. Zij kunnen onvoldoende lezen, schrijven en rekenen. Daardoor is het voor hen minder gemakkelijk om goed te functioneren in het dagelijks leven. Stichting Lezen & Schrijven is in 2004 door H.K.H. Prinses Laurentien opgericht met als doel laaggeletterdheid te voorkomen en verminderen. KWINK groep ontwikkelt in […]

15 mei 2013

In Nederland zijn naar schatting anderhalf miljoen volwassenen laaggeletterd. Zij kunnen onvoldoende lezen, schrijven en rekenen. Daardoor is het voor hen minder gemakkelijk om goed te functioneren in het dagelijks leven. Stichting Lezen & Schrijven is in 2004 door H.K.H. Prinses Laurentien opgericht met als doel laaggeletterdheid te voorkomen en verminderen.

KWINK groep ontwikkelt in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven educatieve kaarten in zeven verschillende regio’s. In deze regio’s hebben gemeenten, bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt om in een regionaal ‘bondgenootschap tegen laaggeletterdheid’ meerjarig de laaggeletterdheid aan te pakken.

In afstemming met de bondgenoten wordt in de educatieve kaart het regionale aanbod van cursussen, opleidingen en trainingen overzichtelijk en digitaal weergegeven. Hierbij gaat het zowel om het ‘formele’ aanbod bij ROC’s en private instellingen als het ‘informele’ aanbod van bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties. Met behulp van de educatieve kaart kunnen laaggeletterden eenvoudig naar een passend aanbod worden doorverwezen. De kaarten worden in een app opgenomen die naar verwachting in de Week van de Alfabetisering gereed is.

Eerder ontwikkelde KWINK groep in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven een handreiking voor regiomanagers met een stappenplan voor het opzetten van een regionaal bondgenootschap, een stakeholderanalyse en communicatiemateriaal voor de 4 programmalijnen van de stichting.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten