KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Start evaluatie RIVM Centrum Gezond Leven

KWINK groep is door RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) gevraagd een evaluatie uit te voeren naar het doeltreffend functioneren van het CGL. Deze evaluatie vindt plaats in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  Het RIVM Centrum Gezond Leven is in 2008 opgericht nadat een aantal knelpunten was geïdentificeerd door de Inspectie voor de […]

1 april 2013

KWINK groep is door RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) gevraagd een evaluatie uit te voeren naar het doeltreffend functioneren van het CGL. Deze evaluatie vindt plaats in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Het RIVM Centrum Gezond Leven is in 2008 opgericht nadat een aantal knelpunten was geïdentificeerd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De inspectie constateerde enerzijds versnippering in het veld van gezondheidsbevordering en anderzijds dat bestaande interventies en kennis onvoldoende gedeeld en daardoor onvoldoende benut werden door lokale professionals. Meer samenhang en overzicht van bestaande kennis, maar ook ondersteuning van professionals was wenselijk binnen het terrein van gezondheidsbevordering en preventie.

Om dit te bewerkstelligen is het CGL opricht met als doel “het gezamenlijk behalen van gezondheidswinst door inzet van herkenbare, bereikbare, uitvoerbare, effectieve en samenhangende gezondheidsbevorderende aanpakken van goede kwaliteit tegen redelijke kosten en het bevorderen van eenduidige, kwalitatief goede en breed toegankelijke publieksinformatie over gezonde levensstijl”. Het Ministerie van VWS en het CGL willen weten of dit doel is bereikt. Op basis van de bevindingen worden aanbevelingen voor de toekomst geformuleerd.

KWINK groep evalueert veelvuldig programma’s, wetgeving en organisaties, waaronder recentelijk het Convenant Gezond Gewicht (in opdracht van het Ministerie van VWS, 2012) en het Bel-me-niet Register (Ministerie van EZ, 2011).

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten