KWINK groep 

Janine Mulder

jmulder@kwinkgroep.nl
+31 6 1032 7935

Meer over Janine

Annelies Dijkzeul

adijkzeul@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 2009

Meer over Annelies

Onderzoek ondersteuning overheidsaanbestedingen

De Nederlandse overheid koopt gezamenlijk op grote schaal werken, diensten en leveringen in. Ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, ziekenhuizen en politiediensten kopen producten in voor belangrijke onderdelen van het primaire proces (zoals schoolboeken, sportvelden en thuiszorg), maar ook voor ondersteunende diensten (zoals gebouwen, schoonmaak en externe adviseurs). 

Om overheden te ondersteunen bij inkoop en aanbesteden is PIANOo opgericht. PIANOo is het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en zet zich in voor het ontsluiten en bundelen van informatie, tips en instrumenten voor inkopers in de publieke sector. Het doel van PIANOo is de professionaliteit van het aanbesteden en de naleving van de aanbestedingsregels in Nederland te verbeteren.

Naast PIANOo houden in Nederland ook tal van andere publieke en private organisaties zich bezig met de professionalisering van inkopen en aanbesteden. PIANOo heeft Kwink Groep gevraagd om een brede inventarisatie uit te voeren van deze organisaties. Hiertoe wordt in de periode februari-april een uitgebreide desk study uitgevoerd en worden inkooporganisaties nagebeld. Daarnaast bestaat de onderzoeksopzet uit een aantal gesprekken met experts en een internationale quick scan om een beeld te krijgen van de organisatie van de ondersteuning in het buitenland.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website