KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Ondersteuning bij aanpak laaggeletterdheid

In Nederland zijn naar schatting anderhalf miljoen volwassenen laaggeletterd. Zij kunnen onvoldoende lezen, schrijven en rekenen. Daardoor is het voor hen minder gemakkelijk om goed te functioneren in het dagelijks leven. Stichting Lezen & Schrijven is in 2004 door H.K.H. Prinses Laurentien opgericht met als doel laaggeletterdheid te voorkomen en verminderen. KWINK groep ontwikkelt in […]

2 januari 2013

In Nederland zijn naar schatting anderhalf miljoen volwassenen laaggeletterd. Zij kunnen onvoldoende lezen, schrijven en rekenen. Daardoor is het voor hen minder gemakkelijk om goed te functioneren in het dagelijks leven. Stichting Lezen & Schrijven is in 2004 door H.K.H. Prinses Laurentien opgericht met als doel laaggeletterdheid te voorkomen en verminderen.

KWINK groep ontwikkelt in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven een viertal producten:

  • KWINK groep ontwikkelt een handreiking voor regiomanagers. De handreiking bevat een stappenplan voor het opzetten van een regionaal ‘bondgenootschap tegen laaggeletterdheid’, waarbinnen gemeenten, bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties afspreken om meerjarig laaggeletterdheid aan te pakken.
  • Ten tweede voert KWINK groep een stakeholderanalyse uit, resulterend in een lijst van organisaties die onderdeel zouden kunnen (of moeten) zijn van een bondgenootschap tegen laaggeletterdheid.
  • KWINK groep ontwikkelt leaflets voor de 4 programmalijnen van de stichting: gezin, gezondheid, regio’s en bedrijven. In deze leaflets staat welk belang de betreffende partijen hebben bij het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid, en het specifieke aanbod van de stichting daarbij.
  • Tot slot is KWINK groep betrokken bij de ontwikkeling van een educatieve kaart, waarop het regionale aanbod van cursussen, opleidingen en trainingen wordt weergegeven.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten