KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie ‘Professionals Gezond Versterkt’

KWINK groep is door het Centrum Gezond Leven (onderdeel van het RIVM) gevraagd de eindevaluatie van het ondersteuningsprogramma ‘Professionals Gezond Versterkt’ uit te voeren. De doelgroep van het programma bestaat uit circa 1700 professionals die het merendeel van hun tijd besteden aan gezondheidsbevordering. Ze zijn werkzaam bij GGD’en, organisaties in de thuiszorg, verslavingszorg, geestelijke gezondheid en […]

26 november 2012

KWINK groep is door het Centrum Gezond Leven (onderdeel van het RIVM) gevraagd de eindevaluatie van het ondersteuningsprogramma ‘Professionals Gezond Versterkt’ uit te voeren.

De doelgroep van het programma bestaat uit circa 1700 professionals die het merendeel van hun tijd besteden aan gezondheidsbevordering. Ze zijn werkzaam bij GGD’en, organisaties in de thuiszorg, verslavingszorg, geestelijke gezondheid en sportstimulering. Het programma ‘Professionals Gezond Versterkt’ bestaat uit drie ondersteuningslagen:

  1. kennis en materialen (via loketgezondleven.nl);
  2. ontmoeting, uitwisseling en scholing (via regionale bijeenkomsten);
  3. advies op maat (via de zogenoemde Xpertpool).

De focus van de evaluatie zal liggen op de realisatie van de hoofddoelstellingen van het programma en op de samenwerking met de partners over de periode 2010-2012. Lees hier meer informatie over het programma ‘Professionals Gezond Versterkt’.

De opdrachtgever wil weten wat het programma heeft opgeleverd voor gebruikers, professionals gezondheidsbevordering en partners waarmee dit ondersteuningsprogramma is uitgevoerd. Tevens zal de eindevaluatie aanbevelingen opleveren voor de vraag of en hoe het programma door moet gaan na 2013.

KWINK groep evalueert veelvuldig programma’s, wetgeving en organisaties, waaronder het Convenant Gezond Gewicht (in opdracht van het Ministerie van VWS, 2012) en het Bel-me-niet Register (Ministerie van EL&I, 2011).

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten