KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Publicatie nulmeting cultureel ondernemerschap

De Raad voor Cultuur adviseert de regering over de toekenning van subsidies in de culturele basisinfrastructuur. Op het criterium ondernemerschap hebben zowel de Raad voor Cultuur als het Ministerie van OCW behoefte aan een analyse van het niveau van het cultureel ondernemerschap bij de instellingen die een aanvraag hebben ingediend voor deelname aan de culturele […]

23 oktober 2012

De Raad voor Cultuur adviseert de regering over de toekenning van subsidies in de culturele basisinfrastructuur. Op het criterium ondernemerschap hebben zowel de Raad voor Cultuur als het Ministerie van OCW behoefte aan een analyse van het niveau van het cultureel ondernemerschap bij de instellingen die een aanvraag hebben ingediend voor deelname aan de culturele basisinfrastructuur 2013-2016.

Hiertoe zijn RebelGroup / KWINK groep gevraagd op 1 maart 2012 een analyse op te leveren van het niveau van cultureel ondernemerschap per instelling. Deze analyse diende als primaire input voor de beoordeling van de aanvragen door de Raad voor Cultuur.

De inzichten uit de individuele analyses zijn gecombineerd in een meta-analyse (nulmeting) van het niveau van ondernemerschap in de culturele sector. In de analyse wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • Kwantitatieve analyse op basis van financiële ratio’s en een analyse van de baten-lastenstructuur.
  • Kwalitatieve analyse van het ondernemingsplan op de onderwerpen positionering, samenwerking, marketing en governance.
  • Kwalitatieve analyse van het verdienmodel op basis van (1) de visie op ondernemerschap en verdienmodel en (2) de robuustheid van het verdienmodel

De meta-analyse dient als kader om het niveau van ondernemerschap bij de instellingen tussen 2013 en 2016 in kaart te brengen en te monitoren (zowel gericht op individuele instellingen als de verschillende disciplines). Verder wordt kan deze informatie gebruikt worden voor beleidsontwikkeling op het gebied van ondernemerschap.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten