KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Verbeteren bekendheid P+R-voorzieningen

In opdracht van het Ministerie van I&M en NS begeleidt KWINK groep landelijke aanbieders van reisinformatie (ANWB, 9292 en NS) en regio’s bij het verbeteren van de bekendheid en vindbaarheid van P+R-voorzieningen bij treinstations. Het project is gestart in februari en loopt tot december 2012. Het Ministerie van I&M heeft – in samenwerking met NS […]

30 juli 2012

In opdracht van het Ministerie van I&M en NS begeleidt KWINK groep landelijke aanbieders van reisinformatie (ANWB, 9292 en NS) en regio’s bij het verbeteren van de bekendheid en vindbaarheid van P+R-voorzieningen bij treinstations. Het project is gestart in februari en loopt tot december 2012.

Het Ministerie van I&M heeft – in samenwerking met NS – vanuit het Actieplan ‘Groei op het spoor’ een impuls gegeven aan de aanleg en het gebruik van P+R-voorzieningen bij treinstations. In de periode 2010 – 2012 is besloten een financiële bijdrage te geven voor de aanleg van 10.000 extra parkeerplekken bij stations. Deels zijn deze P+R plekken inmiddels gereed of worden in de komende periode aangelegd.

KWINK groep is gevraagd om in interactie met zowel landelijke als regionale stakeholders verbeteringen aan te brengen in de informatievoorziening over P+R. Om deze doelstelling te bereiken heeft KWINK groep een verkenning uitgevoerd naar de oplossingsgebieden hardware (bewegwijzering) en software(informatiesystemen en -kanalen). Daarnaast heeft KWINK groep de mogelijkheden verkend om met marketing en communicatie een impuls te geven aan het gebruik van P+R-voorzieningen bij treinstations.

Deze verkenning heeft geleid tot de keuze voor een uitwerking van een landelijke en een regionale impuls. KWINK groep begeleidt het traject van de  landelijke aanbieders van reisinformatie – ANWB, 9292 en NS-  om de informatievoorziening over P+R via hun websites en mobiele applicaties verbeteren. Daarnaast begeleidt KWINK groep een aantal regio’s bij het opstellen van pilottrajecten waarin verbeteringen in bijvoorbeeld de bewegwijzering en informatievoorziening van P+R-terreinen worden uitgewerkt.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten