KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

KWINK groep evalueert grondroerdersregeling (WION)

KWINK groep is door het Ministerie van EL&I gevraagd de wettelijk verplichte evaluatie van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) uit te voeren. De WION, ook wel de grondroerdersregeling genoemd, heeft tot doel om graafschades zoveel mogelijk te voorkomen. Daartoe verplicht de wet grondroerders (waaronder aannemers) om graafwerkzaamheden vooraf te melden via KLIC-online. Dat systeem wordt […]

9 juli 2012

KWINK groep is door het Ministerie van EL&I gevraagd de wettelijk verplichte evaluatie van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) uit te voeren.

De WION, ook wel de grondroerdersregeling genoemd, heeft tot doel om graafschades zoveel mogelijk te voorkomen. Daartoe verplicht de wet grondroerders (waaronder aannemers) om graafwerkzaamheden vooraf te melden via KLIC-online. Dat systeem wordt beheerd door het Kadaster. Netbeheerders dienen vervolgens via dat systeem hun kaartgegevens van dat specifieke gebied digitaal aan te leveren, zodat de grondroerders weten waar kabels en leidingen liggen.

KWINK groep evalueert de doeltreffendheid en de effecten van de wet. Het onderzoek richt zich op vijf aspecten:

  • Wet- en regelgeving
  • Uitvoering van de wettelijke taken door het Kadaster
  • Toezicht op de WION door Agentschap Telecom
  • Gedrag van netbeheerders en grondroerders (ten aanzien van wettelijke rechten en plichten).
  • Directe effecten (graafschades) en indirecte effecten (leveringszekerheid, veiligheid, milieu) van graafschades.

Eerder evalueerde KWINK groep in opdracht van het Ministerie van EL&I onder meer de Metrologiewet, het ICT-beleid, de Consumentenautoriteit en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten