KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie Convenant Gezond Gewicht afgerond

KWINK groep heeft de tussentijdse evaluatie van het Convenant Gezond Gewicht afgerond. Dit onderzoek is gestart in januari 2012 en werd in opdracht van het Convenantbureau Gezond Gewicht uitgevoerd.  Het Convenant Gezond Gewicht is een samenwerkingsverband van 27 partijen afkomstig van (rijks- en lokale) overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, die zich gezamenlijk inzetten om […]

25 juni 2012

KWINK groep heeft de tussentijdse evaluatie van het Convenant Gezond Gewicht afgerond. Dit onderzoek is gestart in januari 2012 en werd in opdracht van het Convenantbureau Gezond Gewicht uitgevoerd. 

Het Convenant Gezond Gewicht is een samenwerkingsverband van 27 partijen afkomstig van (rijks- en lokale) overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, die zich gezamenlijk inzetten om de stijgende trend van overgewicht en obesitas om te buigen in een daling. Het maatschappelijk agenderen van overgewicht en obesitas, het vergroten van de bewustwording van de gezondheidsrisico’s en het bewerkstelligen van een trendbreuk in de ontwikkeling van overgewicht en obesitas bij kinderen en volwassenen zijn de doelstellingen van het convenant.

Het Convenant Gezond Gewicht bestaat uit een koepelconvenant, waarin de overall doelstellingen zijn opgenomen en procedurele en organisatorische afspraken zijn gemaakt, en vier deelconvenanten met specifieke afspraken op de deelterreinen ‘werk’, ‘school’, ‘consument en vrije tijd’ en JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). Het convenant heeft een looptijd van 2010 tot 2015.

KWINK groep evalueerde de voortgang van het Convenant Gezond Gewicht. In het rapport heeft KWINK groep acht aanbevelingen geformuleerd waardoor het convenant een impuls kan krijgen zodat aan het einde van de convenantsperiode de gewenste doelen kunnen worden bereikt.

Als vervolg op de tussentijdse evaluatie hebben we een aantal werksessies met de verschillende deelconvenanten georganiseerd met als doel de aanbevelingen te implementeren. In deze werksessies hebben deelconvenantpartners met elkaar focus aangebracht in hun huidige plan van aanpak. Dit gebeurde onder meer door concrete activiteiten te benoemen voor de komende 2,5 jaar en de bijdrage van de verschillende convenantpartners aan deze activiteiten.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten