KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Betrokkenheid KWINK groep bij cultuursubsidies

De Raad voor Cultuur heeft op 21 mei haar advies over de BIS 2013-2016 aan de Staatssecretaris aangeboden. Via de BIS verstrekt het Rijk cultuursubsidies aan de sector, het is de culturele basisinfrastructuur van onder andere musea, festivals en theatergezelschappen. KWINK groep is een expert op het gebied van cultuursubsidies, de subsidieverdeling en prestatiemeting. In […]

12 mei 2012

De Raad voor Cultuur heeft op 21 mei haar advies over de BIS 2013-2016 aan de Staatssecretaris aangeboden. Via de BIS verstrekt het Rijk cultuursubsidies aan de sector, het is de culturele basisinfrastructuur van onder andere musea, festivals en theatergezelschappen.

KWINK groep is een expert op het gebied van cultuursubsidies, de subsidieverdeling en prestatiemeting. In het afgelopen jaar zijn wij in verschillende rollen nauw betrokken geweest bij het beoordelingsproces voor cultuursubsidies:

  • Wij hebben tussen maart en juli 2011 in opdracht van het Ministerie van OCW een verkenning uitgevoerd van mogelijke indicatoren voor monitoring en sturing van de gesubsidieerde instellingen.
  • Vervolgens hebben wij samen met onderzoeksbureau Ecorys het ministerie ondersteund bij de ontwikkeling van een aanvraagformulier voor de BIS 2013-2016. ¬†Tussen 1 december 2011 en 1 februari 2012 hebben 119 instellingen via dit formulier een subsidieaanvraag gedaan.
  • In opdracht van de Raad voor Cultuur hebben wij ondersteuning geboden bij het verwerken van de indicatoren in het beoordelingsproces van de Raad.¬†Hiertoe is een ICT-tool ontwikkeld en zijn trainingen gegeven aan Commissieleden die de beoordelingen uitvoeren.
  • Gedurende het beoordelingsproces hebben wij in samenwerking met RebelGroup alle aanvragen op het criterium ondernemerschap geanalyseerd, ter ondersteuning van de oordeelsvorming door de Raad voor Cultuur. Daarbij is zowel gekeken naar kwantitatieve aspecten (zoals de eigen inkomsten en bezoekersaantallen) als kwalitatieve aspecten (zoals samenwerking en marketing).

Lees hier het advies.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten