KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Tussentijdse evaluatie Convenant Gezond Gewicht

Kwink Groep voert de tussentijdse evaluatie uit van het Convenant Gezond Gewicht in opdracht van het Convenantbureau Gezond Gewicht. Het onderzoek is gestart in januari en loopt tot mei 2012. Het Convenant Gezond Gewicht is een samenwerkingsverband van 27 partijen afkomstig van (rijks- en lokale) overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, die zich gezamenlijk inzetten […]

2 april 2012

Kwink Groep voert de tussentijdse evaluatie uit van het Convenant Gezond Gewicht in opdracht van het Convenantbureau Gezond Gewicht. Het onderzoek is gestart in januari en loopt tot mei 2012.

Het Convenant Gezond Gewicht is een samenwerkingsverband van 27 partijen afkomstig van (rijks- en lokale) overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, die zich gezamenlijk inzetten om de stijgende trend van overgewicht en obesitas om te buigen in een daling. Het maatschappelijk agenderen van overgewicht en obesitas, het vergroten van de bewustwording van de gezondheidsrisico’s en het bewerkstelligen van een trendbreuk in de ontwikkeling van overgewicht en obesitas bij kinderen en volwassenen zijn de doelstellingen van het convenant.

Het Convenant Gezond Gewicht bestaat uit een koepelconvenant, waarin de overall doelstellingen zijn opgenomen en procedurele en organisatorische afspraken zijn gemaakt, en vier deelconvenanten met specifieke afspraken op de deelterreinen ‘werk’, ‘school’, ‘consument en vrije tijd’ en JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). Het convenant heeft een looptijd van 2010 tot 2015.

Kwink Groep evalueert de voortgang van het Convenant Gezond Gewicht. Het onderzoeksteam richt zich hierbij op de voortgang van de activiteiten binnen het convenant en de effectiviteit en efficiency van de organisatie van het convenant. Kwink Groep is gevraagd om concrete aanbevelingen te formuleren die een impuls kunnen geven aan het convenant gedurende de resterende looptijd.

Kwink Groep werkt in deze evaluatie samen met hoogleraren van de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten