KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Onderzoek indicatoren cultuursubsidie

KWINK groep heeft in opdracht van het Ministerie van OCW een verkenning naar mogelijke indicatoren cultuursubsidie uitgevoerd, voor monitoring en sturing van gesubsidieerde instellingen in de cultuursector. Het onderzoek van richtte zich op thema’s zoals publieksbereik, ondernemerschap, educatie en (inter)nationaal belang. In de tweede fase van het onderzoek heeft KWINK groep het ministerie ondersteund bij […]

16 april 2012

KWINK groep heeft in opdracht van het Ministerie van OCW een verkenning naar mogelijke indicatoren cultuursubsidie uitgevoerd, voor monitoring en sturing van gesubsidieerde instellingen in de cultuursector. Het onderzoek van richtte zich op thema’s zoals publieksbereik, ondernemerschap, educatie en (inter)nationaal belang.

In de tweede fase van het onderzoek heeft KWINK groep het ministerie ondersteund bij de ontwikkeling van een aanvraagformulier voor de BIS 2013-2016. De BIS is de door het Rijk gesubsidieerde culturele basisinfrastructuur van musea, festivals en theatergezelschappen. Tussen 1 december 2011 en 1 februari 2012 hebben 119 instellingen een subsidieaanvraag gedaan. Deze worden momenteel beoordeeld door de Raad voor Cultuur.

KWINK groep heeft in deze opdracht samengewerkt met onderzoeks- en adviesbureau Ecorys.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten