KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Toezicht op metrologie: de Metrologiewet

KWINK groep heeft de instellingen die wettelijke taken uitvoeren op grond van de Metrologiewet geëvalueerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. In deze evaluatie is samengewerkt met hoogleraren van de TU Delft. Met de Metrologiewet wordt beoogd voorwaarden te scheppen voor onder meer eerlijke handel, consumentenvertrouwen en volksgezondheid door eisen te stellen […]

27 maart 2012

KWINK groep heeft de instellingen die wettelijke taken uitvoeren op grond van de Metrologiewet geëvalueerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. In deze evaluatie is samengewerkt met hoogleraren van de TU Delft.

Met de Metrologiewet wordt beoogd voorwaarden te scheppen voor onder meer eerlijke handel, consumentenvertrouwen en volksgezondheid door eisen te stellen aan meeteenheden en meetinstrumenten

Uit de evaluatie is gebleken dat de gewenste effecten voor de maatschappij van certificering, keuring en toezicht op grond van de Metrologiewet zijn bereikt in de evaluatieperiode. Het is aannemelijk dat hiermee een bijdrage is geleverd aan de doelen van de Metrologiewet.

De onderzoekers concluderen verder dat de toezichthoudende instantie Verispect haar taken doeltreffend en doelmatig heeft uitgevoerd, en dat de aangewezen instanties en de sectorspecifieke toezichthouders Inspectie voor de Gezondheidszorg en Staatstoezicht op de Mijnen hun taken doeltreffend hebben vervuld. De toezichthouders en aangewezen instanties hebben – behoudens een aantal aandachtspunten – hun operationele zaken goed op orde. Er is verbeterpotentieel op strategisch en institutioneel vlak.

Lees nu het rapport en de aanbiedingsbrief van minister Verhagen aan de Tweede Kamer.

Eerder voerde KWINK groep in opdracht van het Ministerie van EL&I evaluaties uit van de OPTA (2008), de Nederlandse Mededingingsautoriteit (2010), de Consumentenautoriteit (2011) en het ICT-beleid (2011).

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten