KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

KWINK groep evalueert Bel-me-niet register

Kwink Groep is door het Ministerie van EL&I gevraagd om het Bel-me-niet Register te evalueren. Het Bel-me-niet Register (BMNR) is het wettelijke register waar consumenten en kleine bedrijven (te weten, geen rechtspersonen) zich kunnen inschrijven als zij geen ongevraagde (verkoop)telefoontjes meer willen ontvangen. Doel van dit register is het verminderen van irritatie bij consumenten over […]

10 november 2011

Kwink Groep is door het Ministerie van EL&I gevraagd om het Bel-me-niet Register te evalueren.

Het Bel-me-niet Register (BMNR) is het wettelijke register waar consumenten en kleine bedrijven (te weten, geen rechtspersonen) zich kunnen inschrijven als zij geen ongevraagde (verkoop)telefoontjes meer willen ontvangen. Doel van dit register is het verminderen van irritatie bij consumenten over telemarketing. Op dit moment zijn er ruim 6,6 miljoen telefoonnummers geregistreerd in het register. Het aantal ingeschreven telefoonnummers is sinds de start in oktober 2009 bijna verdrievoudigd.

De huidige aanbieder (Stichting Infofilter) is in 2009 voor drie jaar aangewezen als de beheerder van het register. Kwink Groep is gevraagd om aanbevelingen te formuleren met het oog op een nieuwe aanwijzing in 2012.

Daarnaast wordt in de evaluatie onderzoek gedaan naar de mate waarin de uitvoering van het BMNR heeft bijgedragen aan vermindering van consumentenirritatie; eventuele belemmeringen in wet- en regelgeving, de wijze waarop de beheerder de wettelijke taken heeft uitgevoerd en mogelijke effecten van het register op de Goede Doelen-organisaties. Voor dit evaluatieonderzoek is een consumentenenquête uitgezet en worden er interviews gehouden met relevante stakeholders.

De evaluatie is gestart in oktober 2011. Eind november is de eindrapportage opgeleverd.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten