KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Inzicht

Sturen op slimmer werken

KWINK groep heeft samen met de TU Delft (Hans de Bruijn & Emiel Kerpershoek) een paper geschreven over sturingsmogelijkheden met betrekking tot slimmer werken. Het paper is tot stand gekomen als afsluiting van een opdracht die is uitgevoerd door de TU Delft en KWINK groep in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties […]

16 augustus 2011

KWINK groep heeft samen met de TU Delft (Hans de Bruijn & Emiel Kerpershoek) een paper geschreven over sturingsmogelijkheden met betrekking tot slimmer werken.

Het paper is tot stand gekomen als afsluiting van een opdracht die is uitgevoerd door de TU Delft en KWINK groep in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De opdracht maakte onderdeel uit van een programma van BZK voor onderzoek en kennisdeling over sturing, innovaties en productiviteit in de publieke sector, genaamd “Slimmer Werken”.

Het paper geeft aan de hand van vier cases inzicht in de belemmeringen en kansen van initiatieven voor slimmer werken binnen de overheid. Daarnaast geeft het paper aan hoe het Ministerie van BZK hier effectief op kan sturen binnen de overheid.

Van alle vier de initiatieven die zijn onderzocht was vooraf niet goed vast te stellen of ze daadwerkelijk tot slimmer werken zouden leiden. Voor het ministerie van BZK blijkt het moeilijk om gemeenten, provincies en waterschappen concrete en bij hun individuele context passende acties aan te rijken. Wel kan het ministerie aangeven wat risico’s en kansen van initiatieven zijn en waar men op moet letten bij het oppakken van een bepaald initiatief.

In de praktijk blijken zowel de positieve als negatieve effecten van de vier onderzochte initiatieven sterk te worden beïnvloed door wat er gebeurt in de haarvaten van de samenleving. Daar worden beslissingen genomen op de werkvloer, door managers of in de bestuurskamers. De beslissingen op microniveau maken aansturing van slimmer werken vanaf macroniveau – Rijksoverheid – verre van eenvoudig.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten