KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Vooronderzoek evaluatie tekst- en beeldbemiddelingsdienst

KWINK groep doet in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) onderzoek naar een tekst- en beeldbemiddelingsdienst voor doven en slechthorenden.  In 2009 is de Europese Universele dienstrichtlijn herzien, waardoor alle Europese lidstaten voortaan verplicht zijn om ervoor te zorgen dat mensen met een fysieke beperking functioneel gelijkwaardige toegang hebben tot openbare telefonie als […]

9 maart 2011

KWINK groep doet in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) onderzoek naar een tekst- en beeldbemiddelingsdienst voor doven en slechthorenden. 

In 2009 is de Europese Universele dienstrichtlijn herzien, waardoor alle Europese lidstaten voortaan verplicht zijn om ervoor te zorgen dat mensen met een fysieke beperking functioneel gelijkwaardige toegang hebben tot openbare telefonie als mensen zonder fysieke beperking. Om in Nederland gelijkwaardige toegang voor doven en slechthorenden tot openbare telefonie te realiseren, zullen een tekstbemiddelingsdienst en een beeldbemiddelingsdienst moeten worden aangeboden die voldoen aan vooraf opgestelde eisen. Het Ministerie van EL&I is voornemens medio 2011 de tekst- en beeldbemiddelingsdienst op te dragen aan één of meerdere bedrijven.

Ter voorbereiding op de opdrachtverlening door Ministerie van EZ is KWINK groep gevraagd onderzoek te doen naar de kosten die gepaard gaan met het aanbieden van beide diensten. Ook heeft het Ministerie van EZ KWINK groep gevraagd om te adviseren over de duur van de opdracht en de vorm van de vergoeding. De uitkomsten van het onderzoek door KWINK groep zullen in april 2011 worden opgeleverd.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten