KWINK groep 

Maarten Noordink

mnoordink@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 1622

Meer over Maarten

Subsidies ontwikkelingssamenwerking

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft 2,1 miljard euro toebedeeld aan ontwikkelingsorganisaties voor de periode 2011 – 2015. KWINK groep verzorgde het projectsecretariaat.

Staatssecretaris Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) heeft op 1 november 2010 19 allianties een subsidie toegekend voor de komende vijf jaar. Het gaat in totaal om 67 maatschappelijke- en ontwikkelingsorganisaties die samen 2,125 miljard euro toebedeeld krijgen.

KWINK groep leverde de projectsecretaris voor het Medefinancieringsstelstel II (MFS II). De projectsecretaris was in de periode oktober 2009 tot en met november 2010 verantwoordelijk voor het organiseren en ondersteunen van het beoordelingsproces van dit politiek zeer gevoelige traject. Voor MFS II zijn 43 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van 3,7 miljard euro.

Meer informatie over MFS II.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website