KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Beleidsevaluatie elektronische communicatie

KWINK groep start met de beleidsevaluatie elektronische communicatie. Elektronische communicatienetwerken en -diensten leveren een belangrijke bijdrage in het streven van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om in een open wereldeconomie de condities voor een welvarend, duurzaam en ondernemend Nederland te realiseren. Het beleid van EL&I heeft tot doel de positieve effecten van […]

19 november 2010

KWINK groep start met de beleidsevaluatie elektronische communicatie.

Elektronische communicatienetwerken en -diensten leveren een belangrijke bijdrage in het streven van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om in een open wereldeconomie de condities voor een welvarend, duurzaam en ondernemend Nederland te realiseren. Het beleid van EL&I heeft tot doel de positieve effecten van elektronische communicatienetwerken en -diensten te bevorderen en de risico’s die aan het gebruik ervan kleven te beperken. Bovendien heeft het beleid tot doel innovatieve voorzieningen te ontwikkelen en de benutting van voorzieningen te faciliteren.

Elk departement dient zijn beleidsdoelstellingen periodiek te evalueren door middel van een beleidsdoorlichting. KWINK groep is gevraagd tussen november 2010 en februari 2011 de ‘beleidsdoorlichting elektronische communicatie en post’ uit te voeren. Deze beleidsdoorlichting dient inzicht te geven in de mate waarin het gevoerde beleid van EL&I de afgelopen jaren doeltreffend, doelmatig, legitiem en samenhangend was. Daarnaast is aan KWINK groep gevraagd om met aanbevelingen voor toekomstig beleid te komen die meegenomen kunnen worden bij de vormgeving van nieuw beleid (bijvoorbeeld de nieuw op te stellen agenda over het ICT-beleid).

KWINK groep werkt in deze evaluatie samen met de TU Delft (Faculteit Techniek Bestuur en Management).

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten