KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact

Inzicht, structuur en inspiratie voor een sterke publieke sector

Onderzoeks- en adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken.

Evaluatie en onderzoek

Wij geloven dat gedegen onderzoek aan de basis staat van goed beleid.

Lees meer

Strategisch advies

Wij geloven dat zelfs de beste organisaties soms een blik van buiten nodig hebben.

Lees meer

Hier blinken wij in uit

Thema's

Cultuur en media

Nederland is gebaat bij een bloeiende culturele sector en een vitaal medialandschap.

Lees meer

Klimaat en energie

Klimaatverandering is de grootste uitdaging van deze eeuw en dat vraagt om goed onderbouwd beleid.

Lees meer

Digitale en fysieke infrastructuur

Infrastructuur is de ruggengraat van de Nederlandse samenleving en economie.

Lees meer

Nieuwe democratie

Democratie speelt een rol in elk maatschappelijk vraagstuk en elk onderzoek dat daaruit volgt.

Lees meer