KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact

Inzicht, structuur en inspiratie voor een sterke publieke sector

Onderzoeks- en adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken.

Evaluatie en onderzoek

Evaluaties zijn essentieel voor goed beleid.

Lees meer

Advies

Zelfs de beste organisaties hebben soms een blik van buiten nodig.

Lees meer

Monitoring

Monitoren is niet alleen het verzamelen van informatie, maar juist ook het zoeken naar verklaringen.

Lees meer

Inhuur

Adviseurs van KWINK groep bieden een frisse blik en werken zelfstandig en zorgvuldig.

Lees meer

Hier blinken wij in uit

Thema's

Samenwerking en governance

Goede samenwerking en heldere governance zijn nodig om publieke waarden te realiseren.

Lees meer

Toezicht

Toezicht en handhaving zijn onmisbaar voor het bereiken van de gewenste effecten van beleid.

Lees meer

Mobiliteit

We helpen publieke organisaties bij het balanceren tussen veilige en betrouwbare mobiliteitsoplossingen én een leefbare stad.

Lees meer

Zorg en gezondheid

Publieke organisaties op het gebied van zorg en gezondheid liggen onder een vergrootglas.

Lees meer

Cultuur en media

Wij bieden inzicht, structuur en inspiratie in een sector waar resultaten niet altijd direct tastbaar zijn.

Lees meer

Klimaat en energie

Klimaatverandering is de grootste uitdaging van deze eeuw en dat vraagt om goed onderbouwd beleid.

Lees meer

Digitale economie en samenleving

Digitale diensten zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving.

Lees meer

Democratie en participatie

Democratie en participatie spelen een rol in elk maatschappelijk vraagstuk en elk onderzoek dat daaruit volgt.

Lees meer