KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Toekomst van Stadsdelen & Wijken

De stadsdelen van de gemeente Den Haag krijgen meer invloed, budget en verantwoordelijkheid. De wethouder Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport heeft KWINK groep gevraagd onderzoek te doen naar de organisatie van de Haagse stadsdelen en hun positie binnen de gemeentelijke organisatie. Het coalitieakkoord ‘Vertrouwen op Haagse Kracht’ heeft als ambitie om de positie van […]

24 februari 2015

De stadsdelen van de gemeente Den Haag krijgen meer invloed, budget en verantwoordelijkheid. De wethouder Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport heeft KWINK groep gevraagd onderzoek te doen naar de organisatie van de Haagse stadsdelen en hun positie binnen de gemeentelijke organisatie.

Het coalitieakkoord ‘Vertrouwen op Haagse Kracht’ heeft als ambitie om de positie van de stadsdelen verder te versterken. De gemeente streeft ernaar de betrokkenheid van bewoners te vergroten en wil de dienstverlening dichter bij de bewoners brengen.

In het onderzoek kijken we naar welke mensen en middelen de stadsdelen nodig hebben om deze ambities te realiseren. Verder bestuderen we de organisatiestructuur van de stadsdelen en de afstemming tussen de stadsdelen en de gemeentelijke diensten. Onderwerpen als leefbaarheid, wijkeconomie, groenbeheer en welzijn worden nader bestudeerd door een documentenanalyse en gesprekken met medewerkers binnen de gemeente.

Eerder voerde KWINK groep een onderzoek uit naar bewonersbetrokkenheid voor de gemeente Den Haag. We gaven concrete handvatten voor het bevorderen van de effectieve en zorgvuldige toepassing van burgerparticipatie in gemeenten.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten