KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Vernieuwende verdienmodellen voor natuur

Het natuurbeleid in Nederland is aan verandering onderhevig. De Rijksnatuurvisie 2014 kondigt een nieuwe koers aan. Decentralisatie van beleid (naar provincies), bezuinigingen en economisering van natuur staan centraal. Op deze manier wil het Kabinet beter aansluiten bij de groeiende betrokkenheid van burgers bij natuur en het toenemend belang  van ondernemerschap. Vergelijkbare ontwikkelingen zijn zichtbaar in […]

5 november 2014

Het natuurbeleid in Nederland is aan verandering onderhevig. De Rijksnatuurvisie 2014 kondigt een nieuwe koers aan. Decentralisatie van beleid (naar provincies), bezuinigingen en economisering van natuur staan centraal. Op deze manier wil het Kabinet beter aansluiten bij de groeiende betrokkenheid van burgers bij natuur en het toenemend belang  van ondernemerschap. Vergelijkbare ontwikkelingen zijn zichtbaar in de cultuur-, onderwijs- en zorgsector.

Om met deze veranderingen om te kunnen gaan, zijn natuurorganisaties en –beheerders op zoek naar vernieuwende verdienmodellen. Het Planbureau voor de Leefomgeving [PBL] heeft KWINK groep daarom gevraagd om een voorstudie uit te voeren naar verdienmodellen en organisatievormen die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld in de cultuur-, onderwijs- en zorgsector voor zover die mogelijk toepasbaar en opschaalbaar zijn voor natuur.

KWINK groep verzamelt relevante voorbeelden op basis van de eigen expertise, documentenstudie en een aantal gesprekken. Op grond van onze kennis en ervaring in de cultuur-,  onderwijs- en zorgsector zijn wij bekend met een groot aantal relevante voorbeelden van vernieuwende verdienmodellen en bijpassende organisatievormen.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten