KWINK groep 

Veiligheid

KWINK groep werkt aan de bescherming van de vitale infrastructuur. We hebben tal van dreigingsanalyses, kwetsbaarheidsanalyses en risicoanalyses uitgevoerd. Bijvoorbeeld in de gas-, olie- en elektriciteitssector. Ook maakten we handreikingen voor operators om zelf risicoanalyses te kunnen uitvoeren. Daarnaast werken we aan veiligheid in specifieke thema's, bijvoorbeeld voedselveiligheid, waterveiligheid en railveiligheid.

Lees meer

KWINK groep werkt aan de bescherming van de vitale infrastructuur. We hebben tal van dreigingsanalyses, kwetsbaarheidsanalyses en risicoanalyses uitgevoerd. Bijvoorbeeld in de gas-, olie- en elektriciteitssector. Ook maakten we handreikingen voor operators om zelf risicoanalyses te kunnen uitvoeren. Daarnaast werken we aan veiligheid in specifieke thema's, bijvoorbeeld voedselveiligheid, waterveiligheid en railveiligheid.
Neem voor informatie contact op met:

Veilig met de hogesnelheidstrein

De beveiliging en veiligheid van hogesnelheidstreinen en het spoor is een belangrijk onderwerp op de agenda van de Europese Commissie. KWINK groep stelde samen met ABVI en PSJ op verzoek van de Commissie een handreiking met aanbevelingen op.

KWINK groep deed hiertoe een literatuuronderzoek, een data-analyse van bestaande databases en verzamelde informatie op basis van interviews en enquêtes met Europese spoorbeheerders en –vervoerders. Vervolgens koppelde we in meerdere interactieve workshops de bevindingen terug naar deze stakeholders en de Europese Commissie. Het resultaat van dit onderzoek was een document met methoden voor risicoanalyse, identificaties van kwetsbaarheden en beleidsaanbevelingen om de veiligheid van het Europese spoor te borgen.

Meer over de handreiking en de workshop

Gevolgen van een gratis VOG voor alle vrijwilligers

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor de samenleving. Vrijwilligers komen soms in aanraking met kwetsbare groepen, zoals verstandelijk beperkten of […]

Lees verder

Onderzoek mogelijkheden gratis VOG voor vrijwilligers

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor de samenleving. Soms komen vrijwilligers in aanraking met kwetsbare groepen, zoals minderjarigen of verstandelijk […]

Lees verder

CoMensha essentiële schakel in aanpak mensenhandel

CoMensha is het landelijke Coördinatiecentrum Mensenhandel. In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie evalueerde KWINK groep het functioneren […]

Lees verder

Publicaties

 • Eindrapport Onderzoek presterend vermogen veiligheidsregio’s

  In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (2015).

 • Rapport zettingsvloeiing voor verenigde vergadering

  Inclusief reactie waterschap (mei 2014).

 • Handreiking Risicoanalyse – 10 praktische modellen

  Bill van Mil en Bram de Bruijn. (2009). Security Management.

 • Best-practices in risk-analysis

  Bill van Mil, Ronald van der Luit en Annelies Dijkzeul. (2006). Enisa Quaterly.

 • Zicht op risico’s

  Bill van Mil, Annelies Dijkzeul en Ron van der Pennen. (2006). Handboek Risicoanalysemethodieken.