KWINK groep 

Toezicht en markt

Marktwerking is een belangrijk uitgangspunt in veel Nederlandse sectoren. Door de markt goed te laten functioneren, kunnen resultaten op efficiëntere wijze worden bereikt. Het is echter belangrijk dat ook de publieke belangen in een sector geborgd worden. De mobiliteitssector zou niet te veel overlast moeten veroorzaken en de telecomsector zou toegankelijk moeten zijn voor doven en slechthorenden. Toezichthouders spelen hierin een belangrijke rol. KWINK groep onderzoekt de borging van publieke belangen in markten en helpt overheden toezicht effectief in te richten.

Lees meer

Marktwerking is een belangrijk uitgangspunt in veel Nederlandse sectoren. Door de markt goed te laten functioneren, kunnen resultaten op efficiëntere wijze worden bereikt. Het is echter belangrijk dat ook de publieke belangen in een sector geborgd worden. De mobiliteitssector zou niet te veel overlast moeten veroorzaken en de telecomsector zou toegankelijk moeten zijn voor doven en slechthorenden. Toezichthouders spelen hierin een belangrijke rol. KWINK groep onderzoekt de borging van publieke belangen in markten en helpt overheden toezicht effectief in te richten.
Neem voor informatie contact op met:

Evaluatie ILT

De ILT is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur milieu en wonen. Alle Nederlanders hebben direct of indirect te maken met de ILT. De ILT controleert bijvoorbeeld of het drinkwater dat uit de kraan komt, veilig is en of de luchtvaartmaatschappij waar je mee vliegt zich aan de regels houdt. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt KWINK groep of de ILT tussen 2012 en 2017 effectief en efficiënt heeft gefunctioneerd.

Lees hier meer over het onderzoek

Rechtsbescherming en het gevoel van rechtvaardigheid

Jaarlijks zetten overheden tientallen miljarden aan opdrachten uit onder marktpartijen. Deze opdrachten worden via aanbestedingsprocedure uitgezet. Het gaat bijvoorbeeld om […]

Lees verder

Rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk

Halverwege 2018 heeft de Tweede Kamer een aantal moties aangenomen om de rechtsbescherming bij aanbesteden in brede zin te onderzoeken. […]

Lees verder

Hoe functioneert de Inspectie Leefomgeving en Transport?

‘Buitenlandse truckers nemen nog te weinig rust, ruim 100 boetes uitgedeeld’, zo kopte NOS recent. Vrachtwagenchauffeurs zijn verplicht ten minste […]

Lees verder

Opdrachtgevers

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Provincie Zuid-Holland
 • Gemeente Amsterdam
 • Autoriteit Consument en Markt
 • Kansspelautoriteit
 • WELMEC
 • Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Publicaties