KWINK groep 

Telecommunicatie

Digitale communicatie wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Telecommunicatie wordt daarom steeds vaker als vitale infrastructuur gezien. Maar hoe zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst over de snelste digitale verbindingen beschikken? En hoe voorkomen we grootschalige uitval van telecommunicatie? KWINK groep heeft veel ervaring met advies en onderzoek op het gebied van telecommunicatie.

Lees meer

We adviseren bij het opstellen en vormgeven van telecombeleid en evalueren telecombeleid. Advies gaven we bijvoorbeeld over het toekomstig gebruik van de 3,5 GHz-band, over het uniformeren van gemeentelijk beleid met betrekking tot de aanleg van telecomnetwerken, we verkenden de toekomst van het antenneregister en de uitrol van digitale radio (DAB+) als vervanger van het analoge FM. Ook hebben we het Nationaal Continuïteitsoverleg Telecom (NCO-T) geadviseerd over continuïteitsmanagement met betrekking tot telecom.

Evaluatieonderzoeken die we uitvoerden zijn bijvoorbeeld de evaluatie van de multibandveiling, de evaluatie van de Nota Frequentiebeleid, de evaluatie van de ACM als toezichthouder op de telecommunicatiemarkt en de evaluatie van het bel-me-niet register.

Digitale communicatie wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Telecommunicatie wordt daarom steeds vaker als vitale infrastructuur gezien. Maar hoe zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst over de snelste digitale verbindingen beschikken? En hoe voorkomen we grootschalige uitval van telecommunicatie? KWINK groep heeft veel ervaring met advies en onderzoek op het gebied van telecommunicatie.
Neem voor informatie contact op met:

Wanneer kunnen we nog sneller internetten via 5G?

Op steeds meer plekken en steeds vaker willen we de laatste nieuwsberichten checken, facetimen en video’s streamen. Al dit gebruik vraagt om steeds snellere mobiele dataverbindingen. 2G, 3G en 4G maakten dit tot nu toe mogelijk. De vijfde generatie van mobiele netwerken (5G) wordt de komende jaren verwacht. Om de introductie van 5G mogelijk te maken, is frequentieruimte nodig. KWINK groep heeft geïnventariseerd en geanalyseerd welke behoefte aan frequentieruimte er is bij telecomaanbieders, bedrijven, overheden en andere potentiële gebruikers. Mede op basis van ons advies besluit het kabinet over de toekomstige verdeling van de frequentieruimte.

Meer lezen

De wereld van 5G Gigahertzen

Ik kan me nog goed herinneren dat ik erachter kwam hoe mijn brief van de brievenbus om de hoek tot […]

Lees verder

Verschillen in gemeentelijke telecomleges groot en onverklaarbaar

Staatssecretaris Mona Keijzer presenteerde afgelopen week het Actieplan Digitale Connectiviteit aan de Tweede Kamer. Aanleiding is dat de economische en […]

Lees verder

Een mediawijze jeugd?

De afgelopen jaren maken berichten over online radicalisering, online pesten, filterbubbels en nepnieuws regelmatig onderdeel uit van het dagelijks nieuws. […]

Lees verder

Opdrachtgevers

Publicaties