KWINK groep 

Telecommunicatie

Digitale communicatie wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Telecommunicatie wordt daarom steeds vaker als vitale infrastructuur gezien. Maar hoe zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst over de snelste digitale verbindingen beschikken? En hoe voorkomen we grootschalige uitval van telecommunicatie? KWINK groep heeft veel ervaring met advies en onderzoek op het gebied van telecommunicatie.

Lees meer

We adviseren bij het opstellen en vormgeven van telecombeleid en evalueren telecombeleid. Advies gaven we bijvoorbeeld over het toekomstig gebruik van de 3,5 GHz-band, over het uniformeren van gemeentelijk beleid met betrekking tot de aanleg van telecomnetwerken, we verkenden de toekomst van het antenneregister en de uitrol van digitale radio (DAB+) als vervanger van het analoge FM. Ook hebben we het Nationaal Continuïteitsoverleg Telecom (NCO-T) geadviseerd over continuïteitsmanagement met betrekking tot telecom.

Evaluatieonderzoeken die we uitvoerden zijn bijvoorbeeld de evaluatie van de multibandveiling, de evaluatie van de Nota Frequentiebeleid, de evaluatie van de ACM als toezichthouder op de telecommunicatiemarkt en de evaluatie van het bel-me-niet register.

Digitale communicatie wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Telecommunicatie wordt daarom steeds vaker als vitale infrastructuur gezien. Maar hoe zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst over de snelste digitale verbindingen beschikken? En hoe voorkomen we grootschalige uitval van telecommunicatie? KWINK groep heeft veel ervaring met advies en onderzoek op het gebied van telecommunicatie.
Neem voor informatie contact op met:

Wanneer kunnen we nog sneller internetten via 5G?

Op steeds meer plekken en steeds vaker willen we de laatste nieuwsberichten checken, facetimen en video’s streamen. Al dit gebruik vraagt om steeds snellere mobiele dataverbindingen. 2G, 3G en 4G maakten dit tot nu toe mogelijk. De vijfde generatie van mobiele netwerken (5G) wordt de komende jaren verwacht. Om de introductie van 5G mogelijk te maken, is frequentieruimte nodig. KWINK groep heeft geïnventariseerd en geanalyseerd welke behoefte aan frequentieruimte er is bij telecomaanbieders, bedrijven, overheden en andere potentiële gebruikers. Mede op basis van ons advies besluit het kabinet over de toekomstige verdeling van de frequentieruimte.

Meer lezen

KWINK groep onderzoekt uitrol 5G

Vorige week nam staatssecretaris Mona Keijzer tijdens de Conferentie Nederland Digitaal het Handvest 5G in ontvangst. Telecompartijen, het bedrijfsleven, belangenorganisaties, […]

Lees verder

Duidelijkheid over de toekomst van 5G en de bijbehorende 3,5 GHz frequentieband

Op 18 mei 2023 zie je, kijkend uit het raam, waarschijnlijk een onafgebroken stroom auto’s rijden met hoge snelheid, vlak […]

Lees verder

De wereld van 5G Gigahertzen

Ik kan me nog goed herinneren dat ik erachter kwam hoe mijn brief van de brievenbus om de hoek tot […]

Lees verder

Opdrachtgevers

Publicaties