KWINK groep 

Telecom en ICT

Hoe komt het dat grote ICT-projecten zo vaak gepaard gaan met kostenoverschrijdingen en vertragingen? Hoe kan je burgers en bedrijven equiperen om de mogelijkheden van digitale dienstverlening optimaal te benutten? Hoe kan een ononderbroken levering van telecom en ICT geborgd worden? KWINK groep heeft ervaring met onderzoek en advies op deze en andere thema’s op het terrein van telecom en ICT.

Lees meer

We voerden vele evaluaties uit op het terrein van Telecom en ICT, waaronder de evaluatie van OPTA, het Bel me niet register en het rijksbrede ICT-beleid. Daarnaast is digitalisering van dienstverlening en het equiperen van burgers en bedrijven om de mogelijkheden van digitale dienstverlening optimaal te benutten een terugkerend thema in onze werkzaamheden. Zo onderzochten we hoe het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en bibliotheken kunnen samenwerken om de mediawijsheid van jongeren te bevorderen. Ook adviseerden we veelvuldig over continuïteitsmanagement. Een ononderbroken levering van telecom en ICT is van groot belang. We hebben bijvoorbeeld geadviseerd over het Noodnet.

Hoe komt het dat grote ICT-projecten zo vaak gepaard gaan met kostenoverschrijdingen en vertragingen? Hoe kan je burgers en bedrijven equiperen om de mogelijkheden van digitale dienstverlening optimaal te benutten? Hoe kan een ononderbroken levering van telecom en ICT geborgd worden? KWINK groep heeft ervaring met onderzoek en advies op deze en andere thema’s op het terrein van telecom en ICT.
Neem voor informatie contact op met:

Radio: van analoog naar digitaal

De samenleving en economie digitaliseren in hoog tempo. Eén van de weinige technologieën die nog analoog wordt uitgezonden is radio (via de ether) op de FM-band. Het ministerie van Economische Zaken stimuleert de digitalisering en heeft in 2009 het verlengings- en digitaliseringsbeleid opgesteld.

KWINK groep kijkt naar de effectiviteit van het gevoerde beleid en geeft advies over de toekomst van digitale radio door digitaliseringsplannen van de radiosector te beoordelen. Dit doen we door gesprekken te voeren zoals met omroepen en ministeries. We bestuderen documenten en kijken naar de introductie van digitale radio in andere Europese landen.

Meer lezen

Een mediawijze jeugd?

De afgelopen jaren maken berichten over online radicalisering, online pesten, filterbubbels en nepnieuws regelmatig onderdeel uit van het dagelijks nieuws. […]

Lees verder

Actieagenda innovatie bibliotheeknetwerk

In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek het initiatief genomen voor het opstellen van de Innovatieagenda, gericht op het versterken van […]

Lees verder

KWINK groep verkent toekomst registratie antennes

Antennes zijn van groot belang voor de communicatie. Mobiel bellen, internetten, WhatsApps sturen, televisie kijken, radio luisteren, het zou allemaal […]

Lees verder

Publicaties