KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact

Adviseur

Thomas van Manen Kooij

Thomas is adviseur en onderzoeker bij KWINK groep. Hij gebruikt zijn energie en enthousiasme om een verbinding te maken tussen de binnen- en de buitenwereld. Perspectieven van verschillende belanghebbenden in kaart te brengen, is voor hem belangrijk om te komen tot het beste resultaat in ieder onderzoek of traject. Thomas heeft een voorliefde voor onderwerpen binnen de energietransitie en inwonersparticipatie. 

Achtergrond

Thomas werkt als adviseur en onderzoeker bij KWINK groep. Hij zet in zijn werk de inwoner altijd zoveel mogelijk centraal. Een sterke en rechtvaardige publieke sector begint en eindigt volgens Thomas immers bij de inwoner. Thomas heeft de master Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Na zijn afstuderen liep Thomas onder meer stage bij Heineken en een Brusselse denktank en hier probeerde hij de verbinding te leggen tussen de binnen- en de buitenwereld. Dat lijkt soms een vanzelfsprekendheid, maar juist in het leggen van die verbinding schuilt volgens Thomas vaak de kracht en dit leidt tot de beste uitkomsten. Deze lessen nam hij mee naar zijn werkzaamheden bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en bij de Nationale ombudsman. Op die plekken zag hij hoe belangrijk het is om goed en helder beleid op te stellen, beleid dat in verbinding staat met de buitenwereld, en hoezeer de positie van de inwoner hierin centraal hoort te staan.

Je kan Thomas bellen of mailen als je hulp nodig hebt bij het in kaart brengen van verschillende belangen en om de onderlinge verbanden in complexe situaties en organisaties inzichtelijk te maken.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten