KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact

Adviseur

Coen Bernoster

Coen is senior adviseur bij KWINK groep. Hij heeft veel ervaring in het opstellen van strategische visies, uitvoeringsprogramma’s en gedragen aanpakken voor gezamenlijke realisatie. Hij heeft een achtergrond in archeologie, milieukunde en klimaat en energie. De laatste jaren is Coen actief geweest in allerlei facetten van de energietransitie. Vanuit een brede blik legt hij gemakkelijk dwarsverbanden tussen verschillende specialisaties en partijen. Coen is goed op zijn plek in processen met meerdere stakeholders. Daarin heeft hij veel aandacht voor de onderlinge relatie.

Achtergrond

Na zijn studies archeologie en milieukunde is Coen aan de slag gegaan als adviseur bodemonderzoek en sanering bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Al snel heeft hij daar de overstap gemaakt naar programmamanager van het onderzoeksprogramma Ondergrond en later Duurzaamheid. Hij heeft daarin, samen met collega’s en relevante partijen, gebouwd aan nieuw beleid, producten en uitvoering van deze onderwerpen.

In 2017 maakte Coen de overstap naar Over Morgen waar hij zich intensief heeft beziggehouden met de energietransitie. Samen met de KWINK groep voerde hij dat jaar voor de VNG een breed evaluatieonderzoek uit naar de regionale aanpakken voor verduurzaming van de particuliere woningvoorraad. Coen heeft de afgelopen jaren voor een breed scala aan opdrachtgevers gewerkt aan Regionale Energiestrategieën, de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving, duurzaamheidsprogramma’s en allerlei aanverwante projecten. Het laatste jaar heeft hij zich daarnaast gericht op integrale, gebiedsgerichte aanpakken van de stikstofproblematiek en de toekomst van het buitengebied.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten