KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact

Adviseur

Anthony Duursma

Anthony is adviseur bij KWINK groep. Vanuit zijn sociaalwetenschappelijke achtergrond is Anthony met name geïnteresseerd in complexe maatschappelijke vraagstukken en hoe deze de dynamiek en werking van bestuur en samenleving beïnvloeden. Hoe coördineer je als openbaar bestuur bijvoorbeeld sectoroverstijgende opgaven zoals de energietransitie? En hoe speel je in op de demografische trek van regio naar stad?

Achtergrond

Anthony heeft de bachelors Politicologie en Sociologie afgerond aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Momenteel zit hij in de afrondende fase van de master Management van de publieke sector aan de Universiteit Leiden, waarin hij zich specialiseert in strategievorming, advisering en verandermanagement. Bij KWINK groep heeft Anthony als afstudeerproject onderzoek gedaan naar het totstandkomingsproces van de regiodeals van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ook heeft Anthony tijdens zijn studies stage gelopen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Hier heeft hij onder andere meegewerkt aan het opstellen van de tweejaarlijkse trendrapportage ‘De Staat van het Bestuur’ waarin de laatste feiten en trends van bestuurlijk Nederland worden gepubliceerd en heeft hij naar aanleiding van het rapport het symposium georganiseerd: ‘Blik op samenspel: veranderende verhoudingen in bestuur en democratie’.

Bij KWINK groep evalueerde Anthony eerder in opdracht van de gemeente Den Haag het burgerparticipatie project in Houtwijk. Ook heeft hij onlangs in opdracht van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) onderzoek gedaan naar het kostprijstarief van de Aw en deze op onderdelen vergeleken (benchmark) met 16 andere (Nederlandse) toezichthouders (van rijksinspecties tot markttoezichthouders tot financiële toezichthouders). Momenteel is Anthony ook betrokken bij de inventarisatie van regionale samenwerkingsverbanden in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en in samenwerking met de koepelorganisaties Unie van Waterschappen (UvW), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten