KWINK groep 

Strategie en samenwerking

Het ontwikkelen van een strategie is niet altijd vanzelfsprekend en eenvoudig. Bijvoorbeeld omdat de er binnen een organisatie verschillende wensen en belangen naast elkaar bestaan. Of omdat organisaties hun taken moeten afstemmen met andere organisaties in hun werkveld. Verbinden en samenwerken is dan van belang.

Lees meer

KWINK groep combineert conceptuele denkkracht met slimme procesbegeleiding:

  • Conceptuele denkkracht: onze adviseurs zijn kritisch. Ze confronteren, analyseren, toetsen en doen aanbevelingen vanuit hun expertise, ook nog tijdens strategiebijeenkomsten. Op basis van onze ervaringen bij andere organisaties (ver)kennen we een passende aanpak en beschikken we over modellen voor (re)organisatie, samenwerking en besluitvorming.
  • Slimme procesbegeleiding: de slimste oplossing is niet altijd de meest gedragen oplossing. Wij verbinden partijen en door draagvlak te bevorderen. Dit doen we door gesprekken te voeren en individuen met uiteenlopende belangen uit te dagen te komen tot gezamenlijke inzichten in uitdagende workshops.

Ook begeleiden wij organisaties regelmatig bij het organiseren van samenwerking. Daar waar werkvelden of verantwoordelijkheden elkaar raken, overlappen of tegenspreken, worden vaak convenanten of samenwerkingsovereenkomsten gesloten. KWINK groep brengt voor u in kaart wie uw belangrijkste partners zijn en begeleidt de afstemming van taken, verantwoordelijkheden en processen waarin taken en verantwoordelijkheden op elkaar worden afgestemd.

Onze rol in dit soort trajecten is die van klankbord, procesbegeleider of interim-manager. Onze rol houdt vaak niet op bij het opstellen van de strategie; vaak begeleiden we de daadwerkelijke invoering van de verbeteracties in de organisatie.

Het ontwikkelen van een strategie is niet altijd vanzelfsprekend en eenvoudig. Bijvoorbeeld omdat de er binnen een organisatie verschillende wensen en belangen naast elkaar bestaan. Of omdat organisaties hun taken moeten afstemmen met andere organisaties in hun werkveld. Verbinden en samenwerken is dan van belang.
Neem voor informatie contact op met:

Reorganisatie van een toezichthouder

Met oog op verbetering van de kwaliteit van het toezicht én van de interne organisatie hebben we een toezichthouder begeleid in een reorganisatie en in de kwaliteitsontwikkeling van het toezicht. Dit heeft plaatsgevonden in een periode waarin de toezichthouder zich voorbereidde op de uitvoering van nieuwe wet- en regelgeving met risicogericht toezicht als adagium.

Meer lezen

Perspectief op schuldenproblematiek

Bijna iedereen in Nederland heeft schulden, in de vorm van hypotheek, studiefinanciering of consumentenkrediet. Problematische schulden ontstaan echter pas als […]

Lees verder

Zicht op bestuurlijke samenwerking in Nederland

Er wordt in Nederland veel samengewerkt tussen decentrale overheden. Hoeveel precies is echter niet bekend. Om passend beleid te kunnen […]

Lees verder

Inspirerende samenwerkingsinitiatieven in de podiumkunsten

KWINK groep volgt de komende anderhalf jaar in opdracht van het Fonds Podiumkunsten tien samenwerkingsinitiatieven in de podiumkunsten. Samenwerking is […]

Lees verder

Opdrachtgevers

Publicaties