KWINK groep 

Projectmanagement en procesbegeleiding

Wanneer projecten complex zijn of belangen van deelnemers sterk uiteenlopen, kan een onafhankelijke partij van grote toegevoegde waarde zijn. Hoe richt je bijvoorbeeld een transparant en eerlijk proces in? Hoe zorg je voor optimaal draagvlak bij stakeholders? Hoe borg je dat er tijdig resultaat wordt behaald? KWINK groep heeft veel ervaring met begeleiden van processen en het managen van projecten. We bieden structuur, overzicht en ruimte voor alle stakeholders.

Lees meer

Wanneer projecten complex zijn of belangen van deelnemers sterk uiteenlopen, kan een onafhankelijke partij van grote toegevoegde waarde zijn. Hoe richt je bijvoorbeeld een transparant en eerlijk proces in? Hoe zorg je voor optimaal draagvlak bij stakeholders? Hoe borg je dat er tijdig resultaat wordt behaald? KWINK groep heeft veel ervaring met begeleiden van processen en het managen van projecten. We bieden structuur, overzicht en ruimte voor alle stakeholders.
Neem voor informatie contact op met:

Alliantie van vrijwilligersorganisaties

In Nederland zijn verschillende vrijwilligersorganisaties actief op het gebied van schuldhulpverlening. Sinds medio 2017 ondersteunt KWINK groep een alliantie van deze vrijwilligersorganisaties in het verduurzamen van hun onderlinge samenwerking en het verduurzamen van hun relaties met gemeenten. De alliantie bestaat uit SchuldHulpMaatje, Humanitas, Leger des Heils, Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie, Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders en Inspraakorgaan Turken. Binnen dit project worden onder andere pilots voor verduurzaming uitgevoerd in een vijftal geselecteerde gemeenten.

Lees meer over dit project

Perspectief op schuldenproblematiek

Bijna iedereen in Nederland heeft schulden, in de vorm van hypotheek, studiefinanciering of consumentenkrediet. Problematische schulden ontstaan echter pas als […]

Lees verder

LKCA werkt met impact

Het Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst heeft de ambitie om kwalitatief goede cultuureducatie en cultuurparticipatie voor iedereen, op school en […]

Lees verder

Actieagenda innovatie bibliotheeknetwerk

In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek het initiatief genomen voor het opstellen van de Innovatieagenda, gericht op het versterken van […]

Lees verder

Opdrachtgevers

  • Gemeente Amsterdam
  • Gemeente Den Haag
  • Koninklijke Bibliotheek
  • Kwaliteitscentrum Examinering (KCE)
  • RIVM
  • SchuldHulpMaatje Nederland
  • Samenwerkende POI’s Nederland
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst

Publicaties