KWINK groep 

Prestatiemeting

Overheden en organisaties gebruiken prestatie-indicatoren om resultaten inzichtelijk te maken. Goede indicatoren vergroten de effectiviteit en sturingskracht. Goede indicatoren zijn meetbaar, toerekenbaar en relevant. KWINK groep helpt overheden bij het inrichten van betekenisvolle prestatiemeting.

Lees meer

Meetbaar, toerekenbaar en relevant

KWINK groep heeft een eigen visie op prestatiemeting. Een goede indicator is meetbaartoerekenbaar aan de inspanningen van de organisatie en relevant voor het behalen van de beleidsdoelstellingen. Bekijk het handboek prestatiemeting.

Inrichten van prestatiemeting

KWINK groep helpt overheden en organisaties bij het inrichten van prestatiemeting. Bijvoorbeeld gemeenten bij het meetbaar maken van hun collegeprogramma of begroting. En de onderwijssector en cultuursector bij het invulling geven aan prestatiefinanciering.

Overheden en organisaties gebruiken prestatie-indicatoren om resultaten inzichtelijk te maken. Goede indicatoren vergroten de effectiviteit en sturingskracht. Goede indicatoren zijn meetbaar, toerekenbaar en relevant. KWINK groep helpt overheden bij het inrichten van betekenisvolle prestatiemeting.
Neem voor informatie contact op met:

Sturingskracht gemeenteraad vergroot

De gemeente Maassluis heeft onder begeleiding van KWINK groep de indicatoren uit de gemeentelijke begroting aangescherpt.

Een onderzoek van de rekenkamercommissie vormde de aanleiding voor dit traject. Daarin werd geconcludeerd dat de bestaande sturingsinformatie niet voldeed.

KWINK groep heeft de indicatoren uit de Programmabegroting 2013 beoordeeld en besproken met de ambtelijke organisatie. Ook hebben we geadviseerd over het verantwoordingsproces waarin de indicatoren worden toegepast. Hierdoor is de sturingskracht van de gemeenteraad en het college vergroot.

Lees meer over dit traject

Lessen en successen over impact en samenwerking

The Art of Impact stimuleerde 120 bestaande en nieuwe kunstprojecten met een duidelijke en duurzame impact op maatschappelijke vraagstukken. KWINK […]

Lees verder

Onderzoek kwaliteit en impact Actal afgerond

KWINK groep heeft begin 2016 onderzoek gedaan naar de kwaliteit en impact van de adviezen van het Adviescollege toetsing regeldruk […]

Lees verder

Inzicht in prestaties: van indicatoren naar kritisch gesprek

Is het mogelijk en wenselijk om met prestatie-indicatoren het presterend vermogen van veiligheidsregio’s inzichtelijk te maken? KWINK groep en de […]

Lees verder

Publicaties