KWINK groep 

Onderwijs

De kwaliteit van onderwijs is voor iedereen belangrijk. Voor de miljoenen jongeren die nu onderwijs volgen, voor de honderdduizenden docenten die onderwijs geven en ook voor de maatschappij als geheel. Maar hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit van onderwijs zo hoog mogelijk is? Welk beleid en welke structuren en instrumenten horen daarbij? En hoe functioneren deze structuren, instrumenten en beleid in de praktijk? KWINK groep adviseert over en onderzoekt deze onderwijsvraagstukken.

Lees meer

De kwaliteit van onderwijs is voor iedereen belangrijk. Voor de miljoenen jongeren die nu onderwijs volgen, voor de honderdduizenden docenten die onderwijs geven en ook voor de maatschappij als geheel. Maar hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit van onderwijs zo hoog mogelijk is? Welk beleid en welke structuren en instrumenten horen daarbij? En hoe functioneren deze structuren, instrumenten en beleid in de praktijk? KWINK groep adviseert over en onderzoekt deze onderwijsvraagstukken.
Neem voor informatie contact op met:

Kwaliteit van onderwijs

De kwaliteit van schoolleiders is van grote invloed op de kwaliteit van onderwijs. Het Schoolleidersregister PO wil daarom het beroep van schoolleider in het primair onderwijs versterken en verder professionaliseren. KWINK groep evalueert het Schoolleidersregister PO. Hierbij onderzoeken we de bijdrage van het Schoolleidersregister PO aan de professionalisering van schoolleiders. Daarnaast richten we ons op het IT-systeem van het register; in welke mate is dit systeem ondersteunend aan de activiteiten van schoolleiders en de medewerkers van het Schoolleidersregister PO?

Lees meer over dit onderzoek

KWINK groep evalueert het Schoolleidersregister Primair Onderwijs

Voor het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (PO) is de beroepsvorming van schoolleiders al langere tijd een belangrijk thema. Het Schoolleidersregister PO […]

Lees verder

Arbeidsmarkt in de energietransitie

De energietransitie creëert nieuwe werkgelegenheid en vraagt om aanvullende of andere vaardigheden van werknemers in de energiesector. Op dit moment […]

Lees verder

Een mediawijze jeugd?

De afgelopen jaren maken berichten over online radicalisering, online pesten, filterbubbels en nepnieuws regelmatig onderdeel uit van het dagelijks nieuws. […]

Lees verder

Opdrachtgevers

  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Hogeschool Rotterdam
  • Kwaliteitscentrum Examinering (KCE)
  • Lucas Onderwijs
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO)
  • Topsector Energie
  • VO-raad

Publicaties