KWINK groep 

Onderwijs

Jongeren met een diploma hebben meer kans op een baan. Onderwijskwaliteit en schooluitval zijn daarom belangrijke aandachtspunten voor zowel het Rijk als scholen en gemeenten. Maar is de kwaliteit van onderwijs objectief vast te stellen? Wat zijn kansen en risico’s van een systeem van prestatiefinanciering? Hoe pak je laaggeletterdheid aan en hoe kan je schooluitval tegengaan? KWINK groep heeft ervaring met onderzoek en advies op deze en andere thema’s in de onderwijssector.

Lees meer

De overheid wil dat iedereen in Nederland goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Maar wat is goed onderwijs? En wat is eigenlijk de beste manier om de kwaliteit van een school te bepalen? Kun je de kwaliteit van onderwijs objectief vaststellen?

Kwink Groep maakt de resultaten van overheidsbeleid gericht op het tegengaan van voortijdig schoolverlaten inzichtelijk. Ook doen we onderzoek naar prestatiemeting en -financiering in het onderwijs en de aanpak van laaggeletterdheid.

Jongeren met een diploma hebben meer kans op een baan. Onderwijskwaliteit en schooluitval zijn daarom belangrijke aandachtspunten voor zowel het Rijk als scholen en gemeenten. Maar is de kwaliteit van onderwijs objectief vast te stellen? Wat zijn kansen en risico’s van een systeem van prestatiefinanciering? Hoe pak je laaggeletterdheid aan en hoe kan je schooluitval tegengaan? KWINK groep heeft ervaring met onderzoek en advies op deze en andere thema’s in de onderwijssector.
Neem voor informatie contact op met:

Kwaliteit van onderwijs

Onderwijs is een belangrijke factor voor de sociale en economische ontwikkeling van de Nederlandse samenleving. KWINK groep organiseerde in opdracht van KCE in 2015 het Congres Kwaliteit van onderwijs.

Aan de hand van zeven thema’s, als ‘docent’, ‘arbeidsmarkt’ en ‘waarden,’ spraken 500 docenten, studenten, beleidsmakers en andere betrokkenen over hoe de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs geborgd kan worden. KWINK groep zorgde ervoor dat het congres succesvol verliep, wat leidde tot levendige en constructieve debatten.

Lees meer over het congres

KWINK groep evalueert het Schoolleidersregister Primair Onderwijs

Voor het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (PO) is de beroepsvorming van schoolleiders al langere tijd een belangrijk thema. Het Schoolleidersregister PO […]

Lees verder

Arbeidsmarkt in de energietransitie

De energietransitie creëert nieuwe werkgelegenheid en vraagt om aanvullende of andere vaardigheden van werknemers in de energiesector. Op dit moment […]

Lees verder

Een mediawijze jeugd?

De afgelopen jaren maken berichten over online radicalisering, online pesten, filterbubbels en nepnieuws regelmatig onderdeel uit van het dagelijks nieuws. […]

Lees verder

Opdrachtgevers

Publicaties