KWINK groep 

Nieuwe democratie

De klassieke overheid die alles van bovenaf oplegt en zelf uitvoert bestaat al lang niet meer. Overheden opereren in netwerken met andere overheden en smeden allianties met bedrijven.  Burgers participeren bovendien op steeds meer onderwerpen en nemen zelf het initiatief, al dan niet gefaciliteerd door de overheid. Het potentieel van samenwerking wordt echter lang niet altijd volledig benut. KWINK groep adviseert over bestuurlijke samenwerking en begeleidt overheden bij het vormgeven van burgerparticipatie.

Lees meer

De klassieke overheid die alles van bovenaf oplegt en zelf uitvoert bestaat al lang niet meer. Overheden opereren in netwerken met andere overheden en smeden allianties met bedrijven.  Burgers participeren bovendien op steeds meer onderwerpen en nemen zelf het initiatief, al dan niet gefaciliteerd door de overheid. Het potentieel van samenwerking wordt echter lang niet altijd volledig benut. KWINK groep adviseert over bestuurlijke samenwerking en begeleidt overheden bij het vormgeven van burgerparticipatie.
Neem voor informatie contact op met:

Zicht op bestuurlijke samenwerking

In Nederland wordt veel samengewerkt tussen decentrale overheden. Hoeveel precies was echter niet bekend. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken voerde KWINK groep een inventarisatie uit van alle samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden in Nederland. Het resultaat is een landelijk beeld van welke overheden met elkaar samenwerken, hoe de samenwerking is vormgegeven en op welke beleidsvelden wordt samengewerkt.

Lees meer over de uitkomsten