KWINK groep 

Mobiliteit

Mobiliteit is een onmisbaar onderdeel van onze samenleving. Het slim benutten van de bestaande infrastructuur en capaciteit, en de eigen (vervoers)keuze van de reiziger zijn belangrijke uitgangspunten. KWINK groep ondersteunt overheden bij het scheppen van kaders waarbinnen reizigers de meest passende vervoerskeuze kunnen maken en waarbinnen de vervoerscapaciteit optimaal wordt benut.

Lees meer

We zijn al geruime tijd betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van mobiliteitsbeleid. Bijvoorbeeld bij het opzetten van het Actieplan Groei op het Spoor en het implementeren van een groot aantal concrete maatregelen uit dit Actieplan.

Ook verkennen we nieuwe thema’s en voeren we onderzoek uit op het gebied van mobiliteit. Voorbeelden hiervan zijn het onderzoek naar de stimulering van elektrisch rijden en het gedragsonderzoek naar de mate waarin treinreizigers bereid zijn om hun reistijdstip aan te passen.

We hebben uitgebreide ervaring met het monitoren en evalueren van mobiliteitsbeleid. Zo zijn we betrokken geweest bij de evaluatie van de spoorwetgeving.

Mobiliteit is een onmisbaar onderdeel van onze samenleving. Het slim benutten van de bestaande infrastructuur en capaciteit, en de eigen (vervoers)keuze van de reiziger zijn belangrijke uitgangspunten. KWINK groep ondersteunt overheden bij het scheppen van kaders waarbinnen reizigers de meest passende vervoerskeuze kunnen maken en waarbinnen de vervoerscapaciteit optimaal wordt benut.
Neem voor informatie contact op met:

Fietsparkeren bij stations

Er is een tekort aan fietsparkeerplekken bij stations. Om aan de stijgende vraag te voldoen is het ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2012 gestart met het actieplan ‘Fietsparkeren bij stations’.

KWINK groep identificeerde knelpunten én formuleerde oplossingsrichtingen om in de toekomst aan de stijgende vraag naar fietsparkeerplekken bij stations te voldoen.

Lees meer over dit project

Hoe functioneert de Inspectie Leefomgeving en Transport?

‘Buitenlandse truckers nemen nog te weinig rust, ruim 100 boetes uitgedeeld’, zo kopte NOS recent. Vrachtwagenchauffeurs zijn verplicht ten minste […]

Lees verder

Situatie op Amsterdamse taximarkt vraagt om verandering in taxibeleid

De gemeente Amsterdam heeft KWINK groep gevraagd te evalueren in hoeverre het huidige taxistelsel effectief is om de doelen van […]

Lees verder

Sturen op kwaliteit van taxi’s

Wanneer je als reiziger een taxi kiest bij het station of een andere standplaats, wil je er van uit kunnen […]

Lees verder

Publicaties