KWINK groep 

Mobiliteit en infrastructuur

Mobiliteit is een onmisbaar onderdeel van onze samenleving. Nieuwe technologieën en disruptieve innovaties maken de uitdagingen binnen deze sector actueler dan ooit. Nieuwe platformen zetten de taximarkt op zijn kop, duurzame auto’s vereisen aanpassingen in infrastructuren en reizigersvolumes blijven groeien. KWINK groep onderzoekt de kansen en uitdagingen van deze nieuwe ontwikkelingen en adviseert overheden over passend beleid.

Lees meer

Mobiliteit is een onmisbaar onderdeel van onze samenleving. Nieuwe technologieën en disruptieve innovaties maken de uitdagingen binnen deze sector actueler dan ooit. Nieuwe platformen zetten de taximarkt op zijn kop, duurzame auto’s vereisen aanpassingen in infrastructuren en reizigersvolumes blijven groeien. KWINK groep onderzoekt de kansen en uitdagingen van deze nieuwe ontwikkelingen en adviseert overheden over passend beleid.
Neem voor informatie contact op met:

Situatie op de Amsterdamse taximarkt vraagt om verandering in taxibeleid

De gemeente Amsterdam werkt aan (verkeers)veilig, duurzaam en betrouwbaar taxivervoer. De afgelopen jaren nam het aantal taxi’s binnen Amsterdam echter fors toe en zijn er signalen dat de beschreven doelen onder druk staan. Om deze reden heeft de gemeente Amsterdam KWINK groep gevraagd te evalueren in hoeverre het huidige taxistelsel effectief is om de doelen van het taxibeleid te behalen.

Lees meer over dit project

Digitale en fysieke infrastructuur 

Infrastructuren verbinden de maatschappij. Natuurlijk fysiek, in de vorm van wegen, spoorlijnen en de voertuigen en treinen die hier gebruik […]

Lees verder

Luchtvaartvergelijking als onderdeel advies Rli aangeboden aan minister Van Nieuwenhuizen

Dagelijks vliegen er 1.900 mensen tussen Amsterdam en Berlijn. Dit zijn ongeveer 12 vluchten per dag. In theorie is het […]

Lees verder

Evaluatie ILT: twee stappen vooruit, eentje terug

Afgelopen week stuurde Minister Van Nieuwenhuizen de door KWINK groep uitgevoerde beleidsdoorlichting van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar […]

Lees verder

Opdrachtgevers

  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Provincie Flevoland
  • Provincie Noord-Holland
  • Gemeente Amsterdam
  • Nederlandse Spoorwegen (NS)
  • ProRail
  • Europese Commissie

Publicaties