KWINK groep 

Digitale en fysieke infrastructuur

Mobiliteit is een onmisbaar onderdeel van onze samenleving. Nieuwe technologieën en disruptieve innovaties maken de uitdagingen binnen deze sector actueler dan ooit. Nieuwe platformen zetten de taximarkt op zijn kop, duurzame auto’s vereisen aanpassingen in infrastructuren en reizigersvolumes blijven groeien. KWINK groep onderzoekt de kansen en uitdagingen van deze nieuwe ontwikkelingen en adviseert overheden over passend beleid.

Lees meer

Mobiliteit is een onmisbaar onderdeel van onze samenleving. Nieuwe technologieën en disruptieve innovaties maken de uitdagingen binnen deze sector actueler dan ooit. Nieuwe platformen zetten de taximarkt op zijn kop, duurzame auto’s vereisen aanpassingen in infrastructuren en reizigersvolumes blijven groeien. KWINK groep onderzoekt de kansen en uitdagingen van deze nieuwe ontwikkelingen en adviseert overheden over passend beleid.
Neem voor informatie contact op met:

Situatie op de Amsterdamse taximarkt vraagt om verandering in taxibeleid

De gemeente Amsterdam werkt aan (verkeers)veilig, duurzaam en betrouwbaar taxivervoer. De afgelopen jaren nam het aantal taxi’s binnen Amsterdam echter fors toe en zijn er signalen dat de beschreven doelen onder druk staan. Om deze reden heeft de gemeente Amsterdam KWINK groep gevraagd te evalueren in hoeverre het huidige taxistelsel effectief is om de doelen van het taxibeleid te behalen.

Lees meer over dit project

Evaluatie taxibeleid ‘s-Hertogenbosch

In opdracht van de gemeente Den Bosch heeft KWINK groep het taxibeleid van de gemeente geëvalueerd. In 2016 trad in […]

Lees verder

Twintig jaar na liberalisering werkt taximarkt nog niet volledig goed

De taximarkt werd in 2000 geliberaliseerd met als doel om een prijsdaling en hogere kwaliteit te realiseren. Vanwege tegenvallende resultaten […]

Lees verder

Digitale en fysieke infrastructuur 

Infrastructuren verbinden de maatschappij. Natuurlijk fysiek, in de vorm van wegen, spoorlijnen en de voertuigen en treinen die hier gebruik […]

Lees verder

Opdrachtgevers

  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Provincie Flevoland
  • Provincie Noord-Holland
  • Gemeente Amsterdam
  • Nederlandse Spoorwegen (NS)
  • ProRail
  • Europese Commissie
  • Nationaal Continuïteitsoverleg Telecom
  • Agentschap Telecom

Publicaties