KWINK groep 

Maatschappelijke participatie

Ontwikkelingen als digitalisering doen zich razendsnel voor. Dit soort vernieuwingen in de samenleving brengen veel kansen met zich mee, maar het is van belang dat iedereen kan blijven participeren. De vraag is hoe beleid zodanig kan worden ingericht, dat iedereen profiteert van nieuwe kansen en ontwikkelingen. Bijvoorbeeld als je slechthorend of laaggeletterd bent, als je tot een kwetsbare minderheid behoort of als je wil opkrabbelen uit een problematische schuldensituatie. KWINK groep adviseert overheden en maatschappelijke organisaties over de inrichting van beleid dat werkt voor iedereen.

Lees meer

Ontwikkelingen als digitalisering doen zich razendsnel voor. Dit soort vernieuwingen in de samenleving brengen veel kansen met zich mee, maar het is van belang dat iedereen kan blijven participeren. De vraag is hoe beleid zodanig kan worden ingericht, dat iedereen profiteert van nieuwe kansen en ontwikkelingen. Bijvoorbeeld als je slechthorend of laaggeletterd bent, als je tot een kwetsbare minderheid behoort of als je wil opkrabbelen uit een problematische schuldensituatie. KWINK groep adviseert overheden en maatschappelijke organisaties over de inrichting van beleid dat werkt voor iedereen.
Neem voor informatie contact op met:

Perspectief op schulden

Bijna iedereen in Nederland heeft schulden. Bijvoorbeeld in de vorm van een hypotheek, studiefinanciering of consumentenkrediet. Problematische schulden ontstaan echter pas als je niet meer in staat bent deze schulden terug te betalen. Als dit het geval is kan je een beroep doen op schuldhulpverlening. KWINK groep deed verschillende projecten binnen dit thema, alle gericht op het ontwikkelen van perspectief voor de schuldenaar.

Lees meer over deze projecten

Perspectief op schuldenproblematiek

Bijna iedereen in Nederland heeft schulden, in de vorm van hypotheek, studiefinanciering of consumentenkrediet. Problematische schulden ontstaan echter pas als […]

Lees verder

Een mediawijze jeugd?

De afgelopen jaren maken berichten over online radicalisering, online pesten, filterbubbels en nepnieuws regelmatig onderdeel uit van het dagelijks nieuws. […]

Lees verder

Gevolgen van een gratis VOG voor alle vrijwilligers

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor de samenleving. Vrijwilligers komen soms in aanraking met kwetsbare groepen, zoals verstandelijk beperkten of […]

Lees verder

Opdrachtgevers

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • NVVK
  • Stichting Urgente Noden Nederland
  • Vereniging SchuldHulpMaatje

Publicaties