KWINK groep 

Klimaatbeleid en energietransitie

De afgelopen jaren is de noodzaak voor overheden om stappen te zetten met hun klimaatbeleid toegenomen. Kleine en grotere stappen worden inmiddels gezet. Dat is niet altijd even makkelijk. De opgaven zijn complex en interdisciplinair, oplossingen zijn met veel (technische) onzekerheden omgeven, en het aantal betrokken partijen en hun belangen zijn groot. Zie dan maar eens grip te krijgen en houden op je klimaatbeleid.

KWINK groep ondersteunt gemeenten en andere overheden bij het opstellen, uitvoeren, bewaken, bijsturen en monitoren van hun klimaatbeleid. Met aandacht voor beleidslogica, prioritering, meetbare doelen en samenwerking met betrokken stakeholders. Onze technisch-bestuurskundige achtergrond stelt ons in staat de grote opgave te structuren en beleidsmatige vraagstukken te verbinden met technologische oplossingen.

Lees meer

KWINK groep adviseert en ondersteunt overheden bij het opstellen, uitvoeren, bewaken, bijsturen en verantwoorden van hun klimaatbeleid:

  • Plannen maken. Wij helpen gemeenten te bepalen wat zij kunnen doen om de lange termijn ambities op het gebied van energieneutraliteit of klimaatneutraliteit te behalen. Vragen die in dit kader spelen, zijn: hoe dragen de inspanningen waarop we als gemeente inzetten nu precies bij aan het behalen van onze klimaatambities op lange termijn? Wat is de interventielogica van ons beleid? Met welke inspanningen kan ik het best starten?
  • Uitvoeren. Bij de uitvoering van beleid en het behalen van de klimaatdoelen is de gemeente afhankelijk van veel andere actoren (zoals bedrijven, bewoners en andere overheden). Wij helpen gemeenten met vragen als: hoe krijg ik zicht op hun belangen en behoeften? Hoe betrek ik deze actoren? Wie heeft welke rol en welke rol heb ik zelf? Wat wil ik als gemeente oppakken en waar kan ik beter (regionale) samenwerking zoeken? Welke initiatieven uit de samenleving pak ik wel op en welke niet?
  • Voortgang monitoren. Technologie, maatschappelijke perceptie en beleid van andere overheden zijn aan verandering onderhevig en daarom onzeker. Wij helpen gemeenten om te gaan met onzekerheden door te bekijken hoe zij kunnen bijsturen als technologie, maatschappij of flankerend beleid veranderen.
  • Leren en verantwoorden. De maatschappij en de politiek vragen om transparantie over inspanningen en resultaten. Vaak is het lastig om goed inzicht te verkrijgen in de resultaten van het beleid, omdat causaliteit lastig is vast te stellen en cijfers beperkt beschikbaar zijn. Wij helpen gemeenten met de volgende vragen: Hoe dragen de inspanningen bij aan het behalen van onze doelen (bijvoorbeeld CO2-reductie of energiebesparing)? Hoe maak ik dit meetbaar? Hoe kan ik hier overzichtelijk over rapporteren?

Heb jij ook met één of meerdere van deze vragen te maken of heb je behoefte aan meer informatie over het aanbod van KWINK groep? Neem dan contact op met Freek Kuipéri of Anne Marit Popma.

De afgelopen jaren is de noodzaak voor overheden om stappen te zetten met hun klimaatbeleid toegenomen. Kleine en grotere stappen worden inmiddels gezet. Dat is niet altijd even makkelijk. De opgaven zijn complex en interdisciplinair, oplossingen zijn met veel (technische) onzekerheden omgeven, en het aantal betrokken partijen en hun belangen zijn groot. Zie dan maar eens grip te krijgen en houden op je klimaatbeleid.

KWINK groep ondersteunt gemeenten en andere overheden bij het opstellen, uitvoeren, bewaken, bijsturen en monitoren van hun klimaatbeleid. Met aandacht voor beleidslogica, prioritering, meetbare doelen en samenwerking met betrokken stakeholders. Onze technisch-bestuurskundige achtergrond stelt ons in staat de grote opgave te structuren en beleidsmatige vraagstukken te verbinden met technologische oplossingen.
Neem voor informatie contact op met:

Meer grip op klimaatbeleid: de KWINK-aanpak

Meters maken met klimaatbeleid? De noodzaak wordt door iedereen gevoeld. De uitvoering is echter complex. Oplossingen zijn met veel (technische) onzekerheden omgeven en het aantal betrokken partijen en hun belangen zijn groot.

KWINK groep ondersteunt overheden door te adviseren gedurende de vier fasen van de beleidscyclus. In deze interactieve infographic is een aantal tools weergegeven die we hanteren om overheden te ondersteunen.

Lees meer over onze aanpak

Contactadvertenties voor gemeenten met aardgasvrije wijken

Op donderdag 8 november 2018 was KWINK groep aanwezig bij het Nationaal Warmte Congres 2018. Tijdens het congres organiseerden we […]

Lees verder

Evaluatie Green Deal Aardgasvrije Wijken

De energietransitie grijpt in tot achter de voordeur van zeven miljoen huishoudens. Een groot onderdeel van deze transitie is de […]

Lees verder

5 lessen uit het VNG-programma Innovatieve Aanpakken

Het bestuderen van innovatieve aanpakken biedt een leerzaam kijkje in de toekomst. Innovatie geeft immers de mogelijkheid te concluderen of […]

Lees verder

Opdrachtgevers

Publicaties