KWINK groep 

Internationale samenwerking

Samenwerking vindt steeds vaker plaats over de landsgrenzen heen. Europese samenwerking is hiervan een goed voorbeeld. Dat geldt ook voor ontwikkelingssamenwerking, een terrein waarop veel Nederlandse organisaties actief zijn. Internationale samenwerking kent een eigen dynamiek, waarin verschillen in wet- en regelgeving en culturele achtergronden een belangrijke rol kunnen spelen. KWINK groep ondersteunt overheden en organisaties bij het invulling geven aan internationale samenwerking.

Lees meer

Samenwerking vindt steeds vaker plaats over de landsgrenzen heen. Europese samenwerking is hiervan een goed voorbeeld. Dat geldt ook voor ontwikkelingssamenwerking, een terrein waarop veel Nederlandse organisaties actief zijn. Internationale samenwerking kent een eigen dynamiek, waarin verschillen in wet- en regelgeving en culturele achtergronden een belangrijke rol kunnen spelen. KWINK groep ondersteunt overheden en organisaties bij het invulling geven aan internationale samenwerking.
Neem voor informatie contact op met:

Adviesraad onder de loep

De Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV) adviseert de regering en het parlement over het beleid buiten onze landsgrenzen. KWINK groep evalueerde de AIV en keek specifiek naar de deskundigheid, de onafhankelijkheid en de doorwerking van adviezen van de AIV. 

Ondanks dat de deskundigheid en onafhankelijkheid van de AIV sterk zijn, concludeerde KWINK groep dat de flexibiliteit en beleidsimpact van het adviesorgaan verbeterd kunnen worden. Het kabinet heeft de conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport overgenomen en bracht op basis hiervan mogelijke aanpassingen in de werkwijze van de AIV naar voren.

Lees meer over deze evaluatie

Impact Gedeeld Cultureel Erfgoedprogramma

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) zet zich onder andere in voor het behoud van gedeeld cultureel erfgoed en […]

Lees verder

Kabinet neemt conclusies evaluatie AIV over

KWINK groep heeft begin 2015 de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) geëvalueerd. De AIV is een permanent adviescollege dat gevraagd en ongevraagd […]

Lees verder

Adviesraad Internationale Vraagstukken deskundig en onafhankelijk

De Adviesraad Internationale Vraagstukken is deskundig en onafhankelijk en levert adviezen van goede kwaliteit. Dit blijkt uit de evaluatie van de […]

Lees verder

Publicaties