KWINK groep 

Innovatie en duurzaamheid

Het stimuleren van innovatie is een complexe opgave. Innovatietrajecten zijn onzekere processen. Vaak met veel actoren. Altijd met onzekere uitkomsten en een grote faalkans. KWINK groep ondersteunt opdrachtgevers vanuit verschillende invalshoeken bij het bevorderen van innovatie en duurzaamheid.

Lees meer

Onderzoek en verkenning: We hebben verschillende onderzoeken uitgevoerd in het kader van de digitalisering van de bibliotheek.

Uitvoering: Voor onze opdrachtgevers voeren we procesbegeleiding en projectleiding van complexe projecten met veel actoren uit. Zo heeft KWINK groep leiding gegeven aan een consortium dat een praktijkproef ‘Spitsmijden in de trein’ uitvoerde.

Evaluatie: We evalueren beleid gericht op innovatie en duurzaamheid. Zo hebben we een audit van de Green Deal aanpak uitgevoerd met als doel om de effectiviteit van het instrument verder te verbeteren.

Het stimuleren van innovatie is een complexe opgave. Innovatietrajecten zijn onzekere processen. Vaak met veel actoren. Altijd met onzekere uitkomsten en een grote faalkans. KWINK groep ondersteunt opdrachtgevers vanuit verschillende invalshoeken bij het bevorderen van innovatie en duurzaamheid.
Neem voor informatie contact op met:

Innovatie in bibliotheken

De Koninklijke Bibliotheek (KB) is de nationale bibliotheek van Nederland. De KB heeft met de nieuwe bibliotheekwet een regierol gekregen binnen het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen en de verantwoordelijkheid voor de landelijke digitale bibliotheek.

Om de regierol in het netwerk op te pakken is de KB gestart met de voorbereiding van de meerjarige strategische (innovatie)agenda voor het openbare bibliotheekstelsel. KWINK ondersteunt de KB bij dit project door ideeën uit het veld op te halen in gesprekken en bijeenkomsten met bibliotheken, gemeenten en provincies. Daarnaast werken we de agenda concreet uit en toetsen we dit bij het bibliotheekveld om draagvlak te creëren.

Meer weten?

KWINK groep evalueert duurzaamheidsprogramma Ermelo

Nederland wordt duurzaam. Naast de landelijke doelstellingen om de CO2-uitstoot flink te reduceren, stellen steeds meer gemeenten ambitieuze doelstellingen om […]

Lees verder

Stimulering van duurzame energie

Steeds vaker wordt energie opgewekt door middel van zonnepanelen of windenergie. De overheid stimuleert deze duurzame opwekking van energie onder […]

Lees verder

Actieagenda innovatie bibliotheeknetwerk

In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek het initiatief genomen voor het opstellen van de Innovatieagenda, gericht op het versterken van […]

Lees verder

Opdrachtgevers

Publicaties