KWINK groep 

Strategie en impact

Elke organisatie – groot of klein, publiek of privaat – wil het verschil maken en iets voor mens of maatschappij betekenen: impact hebben. En als een organisatie er niet uit zichzelf mee bezig is dan vragen opdrachtgevers, klanten, financiers of de politiek er wel om. Maar werken met het fenomeen ‘impact’ blijkt nog niet zo eenvoudig. Dat begint vaak al bij de vraag: wat is eigenlijk onze beoogde impact? KWINK groep adviseert over impact en begeleidt organisaties bij strategieontwikkeling.

Lees meer

Veel voorkomende vragen over impact

We zien dat organisaties het sturen op en inzichtelijk maken van impact even belangrijk als ingewikkeld vinden. Veel voorkomende vragen van organisaties zijn: “Onze organisatie opereert als radar in een groter geheel. Wat is onze impact daarbinnen en hoe kunnen we die laten zien?” Of: “Hoe kunnen we impact leidend laten zijn in onze activiteiten?” Of: “In onze jaarlijkse verantwoording rapporteren we nu op basis van een aantal indicatoren, maar die zeggen eigenlijk weinig over onze impact. Hoe kunnen we onze impact wel laten zien?”

Theory of Change

KWINK groep helpt organisaties met het beantwoorden van deze vragen. Daarbij beginnen we met het achterliggende verhaal, de logica van een organisatie, een maatregel of een programma: Welke impact wil ik bereiken? Welke veranderingen zijn daarvoor nodig? En wat kan (ga) ik als organisatie doen om daar een bijdrage aan te leveren? Kortom: hoe hangen mijn inspanningen logisch samen met mijn beoogde impact op de samenleving? Antwoorden op deze vragen vormen tezamen de zogeheten ‘interventielogica’ of: theory of change. Hiermee kun je het ‘impact-denken’ gebruiken als verantwoordingsinstrument, maar ook bij het bepalen van je strategie, het onderling bediscussiëren en aanscherpen van de logica achter deze strategie, bij het bijsturen (of prioriteren) van activiteiten en in de communicatie naar de buitenwereld.

Impact-trajecten

KWINK groep doet onderzoek naar impact en adviseert organisaties over het werken met impact. Voor het programma The Art of Impact deden we onderzoek naar de impact van 120 kunstprojecten. We hebben de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en het Huidfonds begeleid bij het opstellen van een Theory of Change. En voor het Fonds Cultuurparticipatie en het Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst hebben we een methodiek ontwikkeld voor het werken met impact.

Elke organisatie – groot of klein, publiek of privaat – wil het verschil maken en iets voor mens of maatschappij betekenen: impact hebben. En als een organisatie er niet uit zichzelf mee bezig is dan vragen opdrachtgevers, klanten, financiers of de politiek er wel om. Maar werken met het fenomeen ‘impact’ blijkt nog niet zo eenvoudig. Dat begint vaak al bij de vraag: wat is eigenlijk onze beoogde impact? KWINK groep adviseert over impact en begeleidt organisaties bij strategieontwikkeling.
Neem voor informatie contact op met:

Onderzoeksprogramma The Art of Impact

The Art of Impact stimuleerde 120 bestaande en nieuwe kunstprojecten met een duidelijke en duurzame impact op maatschappelijke vraagstukken. KWINK groep heeft het onderzoeksprogramma van The Art of Impact uitgevoerd. Het onderzoeksprogramma biedt inzicht in hoe deelnemers aan The Art of Impact samenwerken en op welke manier zij impact (willen) realiseren. We vroegen deelnemers daarnaast naar valkuilen en succesfactoren, en naar tips voor toekomstige initiatiefnemers. Deze hebben we samengevat tot een aantal praktische handreikingen.

Lees meer over dit traject

Tech-innovatie in het Haags sociaal domein

Technologische zorginnovatie draagt bij aan de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg en biedt daarnaast kansen voor de Haagse economie. Door het stimuleren van een ecosysteem voor […]

Lees verder

Nieuwe Democratie

De uitdaging Democratisch samenleven is best ingewikkeld. Aan de democratische inrichting van onze samenleving ligt de wens ten grondslag om […]

Lees verder

Poster: Wat te doen tegen CO2-uitstotende terrasverwarmers?

De laatste zonnestralen van de dag leggen nog even een warme gloed over het terras. Het is september, de laatste […]

Lees verder

Opdrachtgevers

Publicaties