KWINK groep 

Gezondheid en welzijn

Gezondheid en welzijn zijn van groot belang voor mens en samenleving. Het gaat immers over kwaliteit van leven, en daarmee over zowel sociale, geestelijke als fysieke aspecten van het leven. Gezondheid en welzijn zijn sterk vervlochten met andere thema’s als wonen, werk, onderwijs, voeding en sport. Mensen die het sociaal-economisch voor de wind gaat, zijn over het algemeen ook gelukkiger en gezonder. KWINK groep begeleidt overheden en maatschappelijke organisaties bij het vinden van kansen op het raakvlak van gezondheid en welzijn met andere thema’s.

Lees meer

Gezondheid en welzijn zijn van groot belang voor mens en samenleving. Het gaat immers over kwaliteit van leven, en daarmee over zowel sociale, geestelijke als fysieke aspecten van het leven. Gezondheid en welzijn zijn sterk vervlochten met andere thema’s als wonen, werk, onderwijs, voeding en sport. Mensen die het sociaal-economisch voor de wind gaat, zijn over het algemeen ook gelukkiger en gezonder. KWINK groep begeleidt overheden en maatschappelijke organisaties bij het vinden van kansen op het raakvlak van gezondheid en welzijn met andere thema’s.
Neem voor informatie contact op met:

Wat vinden consumenten van de informatie op voedingsmiddelen?

Er is toenemende aandacht voor eerlijke informatie over voeding. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt het belangrijk dat consumenten een bewuste keuze kunnen maken op grond van betrouwbare informatie op verpakkingen. KWINK groep onderzocht hoe consumenten de informatie op voedingsmiddelen gebruiken en waarderen. We sprake hiervoor met consumentenorganisaties en vertegenwoordigers van de levensmiddelenindustrie en hebben we consumenten bevraagd via een enquête, in focusgroepen en tijdens winkelbezoeken.

Lees meer over dit project

Een Theory of Change voor het Huidfonds

“Ik vind het belangrijk om iets te betekenen voor ‘de maatschappij’”, antwoordt Pauline Modderman op de vraag waarom ze dit […]

Lees verder

Perspectief op schuldenproblematiek

Bijna iedereen in Nederland heeft schulden, in de vorm van hypotheek, studiefinanciering of consumentenkrediet. Problematische schulden ontstaan echter pas als […]

Lees verder

Wat is de impact van het Huidfonds?

Het Huidfonds heeft KWINK groep gevraagd hen te begeleiden bij het definiëren van hun impact. De missie van het Huidfonds […]

Lees verder

Publicaties